Obsah

Optimalizace trati – výstavba železničního koridoru

Typ: ostatní
České dráhy připravuji rozsáhlou investici, která se významně dotkne i naši obce. Tato stavba je součástí celkové rekonstrukce železniční sítě, která má za úkol zvýšit propustnost tratí a samozřejmě zlepšit komfort cestování. Obce Bystřice se dotkne stavba III. železničního koridoru Dětmarovice - Český Těšín - Třinec - Bystřice nad Olší - Jablunkov - st. hranice ČR. Obci se v souvislosti s její přípravou podařilo prosadit některé dílčí stavby, které mají pro život v obci velký význam. Jedná se zejména o přeložku "Myší díry", která je letitým problémem dopravy v obci.

1V roce 2008 má začít výstavba železničního koridoru v úseku Český Těšín – Bystřice - Mosty u Jablunkova st.hr. SR. Tato stavba je součástí III. železničního koridoru, který má výrazně zkvalitnit a především zrychlit železniční dopravu na našem území Dle vyjádření investora by mohly v případě úspěšného vyřízení potřebných povolení započít některé práce v Bystřici v předstihu již koncem roku 2007. V prvním úseku, tj. úseku Český Těšín - Bystřice nad Olší, Obec Bystřice požadovala zachování výškových parametrů podjezdu na příjezdové komunikaci do obce a případnou výstavbu obslužné komunikace podél železničního náspu u Vendryňského kopce, která by po dokončení stavby mohla sloužit jako cyklostezka spojující Vendryni s Bystřicí. Pro tuto část stavby již bylo vydáno územní rozhodnutí.
Souběžně s přípravou tohoto úseku probíhá i projektová příprava další části stavby a to traťový úsek Bystřice nad Olší - státní hranice SR. V polovině loňského roku podal investor stavby České dráhy s.p. návrh na vydání územního rozhodnutí. Součástí tohoto úseku je kromě směrových úprav trati i celková rekonstrukce železniční stanice Bystřice nad Olší. Součástí úprav je mimo stavebních úprav výpravní budovy i zcela nové řešení nástupišť. Nástupiště budou krytá a budou přístupná mimoúrovňově podchodem a to i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Do investičního záměru této etapy stavby je zahrnuta i celková rekonstrukce úrovňového přejezdu u motorestu "Na Cisařské" včetně jeho doplnění závorami, tato úprava výrazně přispěje k bezpečnosti při kontaktu železniční a silniční dopravy. Do stavby jsou zahrnuta i opatření k eliminaci negativního vlivu železniční dopravy na obytné prostředí. Trať je v místech soustředěné zástavby opatřena protihlukovými stěnami a v ostatních částech je protihluková ochrana řešena individuálním protihlukovými opatřeními - výměnou klasických oken za okna se zvýšenou vzduchovou neprůzvučností. Ke snížení hluku ze železniční dopravy významně přispěje i zcela nové řešení železničního svršku včetně speciálně upravených kolejnic.
Na závěr je potřeba říci, že realizace této stavby výrazně přispěje nejen ke zkvalitnění železniční přepravy, ale i k eliminaci dosud citelného hlukového zatížení velké částí obytného území obce.
 


Vytvořeno: 26. 6. 2012
Poslední aktualizace: 26. 6. 2012 00:00
Autor: Správce *