Obsah

Zajímá nás, co dýcháme - projekt "Čistý komín"

Typ: ostatní
S nastalým zimním období se jako každoročně začínají objevovat kouřící komíny, kde je na první pohled patrné, že se topí něčím, co není palivem a co se mnohým ekologicky myslícím občanům nelíbí. Upozornit na problematiku znečišťování ovzduší nevhodným způsobem vytápění v domácnostech osvětovou metodou si klade za cíl projekt webové a mobilní aplikace Čistý komín. "Věříme, že tím, že společně vytvoříme mapu čoudících komínů, se nám podaří zapůsobit na “špindíry-komíny” a motivovat veřejnost ke změně - výměně starého kotle za nový, volbě ekologičtějšího paliva apod. Naším přáním je, aby všechny čoudící komíny a zdroje znečištění postupně přešly na čistější způsob vytápění tak, že naše děti budou znát v budoucnosti pouze čistý komín". Realizátorem projektu je obecně prospěšná společnost "Čisté nebe".

Bližší informace o projetku včetně odkazu na mobilní aplikace k ukládání fotografií kouřících komínů a podmínek pro zveřejňování lze nalézt na webu společnosti Čisté nebe. Zjištěný čoudící komín je možno do mapy přidat zde.

Čistý komín si klade za cíl motivovat veřejnost ke zlepšení způsobu vytápění v domácnostech. Čistý komín je pouze prostředkem k poukázání na problém lokálních topenišť a jeho výstupy nejsou právně závazné a nemohou být využity v přestupkovém řízení s majitelem objektu. Aplikace umožňuje uživatelům umístit fotografie znázorňující objektivní stav, tedy charakter a tmavost kouře u konkrétního komínu v dané lokalitě a daném čase.

 Přípustnost tmavosti kouře stanoví právní předpis a k měření se používá Ringelmannova metoda. Aplikace nehodnotí, pouze přináší společný prezentační prostor jejím uživatelům. Iniciátorem projektu je nezisková organizace Čisté nebe, jejímž posláním je prosazovat právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch. Již dříve jsme vám přinesli SmogAlarm - mobilní aplikaci určenou pro zjištění aktuálního stavu ovzduší v místě, kde se právě nacházíte.


Vytvořeno: 14. 3. 2014
Poslední aktualizace: 16. 4. 2018 09:07
Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna