Obsah

Poznejme se navzájem

Typ: ostatní
Obec Bystřice před rokem podala projektovou žádost do Fondu mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika a Česká republika, programu, který je financován Evropskou unii z Evropského fondu regionálního rozvoje.
logo eu
Nositelem projektu, který dostal název Poznejme se navzájem se stala Obec Bystřice.
Přeshraničním partnerem Bystřice v projektu Obec Oravské Veselé a partnerem projektu Obec Slováků se sídlem v Třinci.
Co bylo důvodem přípravy projektu Poznejme se navzájem?
„Společná historie obou národů Čechů a Slováků, společná kultura, podobné geografické a demografické podmínky vytvářejí vhodné prostředí pro rozvoj přeshraniční spolupráce. Přestože existují silné společné vazby, společná historie, objevují se alarmující skutečností, že slovenské děti už nerozumí českému jazyku a totéž platí i naopak. Společným zájmem obou partnerů Bystřice a Oravského Veselé bylo tuto bariéru odstranit vytvořením společných kulturních, sportovních a uměleckých aktivit“, vysvětluje L.Olšar starosta Bystřice.
Aktivity projektu byly zaměřeny především na mládež, neboť právě mladí lidé mají největší potenciál pro zachování a rozvíjení budoucí přeshraniční spolupráce.
Projekt si kladl za cíl přiblížit občanům partnerských obcí potenciál každé obce a umožnit navázání osobních kontaktů mezi účastníky jednotlivých aktivit.
Partner projektu Obec Slováků se sídlem v Třinci díky tomuto projektu získal možnost důstojného místa pro svoji činnosti v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystřici. Jednou měsíčně se zde schází členové Obce Slováků na společných česko-slovenských večerech.
Projekt „Poznejme se navzájem“ byl bohatý na akce. Vzpomeňme například Společný Den obce Bystřice, který se uskutečnil 4.-5.9.2010. Z Oravského Veselé tehdy přijel autobus občanů společně s dětským folklorním souborem Pilsko, který zatančil seniorům v Domě s pečovatelskou službou a vystoupil v hlavním programu Dne obce Bystřice před vystoupením hlavní hvězdy večera skupiny NO NAME.
Další aktivita dostala název „Pohádky nás baví“, která se uskutečnila 3.-6. března 2011. Bystřice hostila po 4 dny autobus dětí z Oravského Veselé. Součástí programu bylo seznámení dětí s místním folklorem. Zúčastnily se tréninku bystřického folklorního souboru Bystrzyca a rovněž se zde naučily několik místních tanců. Denně měly slovenské děti možnost plavání v rámci plavecké školy na místním krytém bazénu. Bohatý program dále nabídl prohlídku místní jízdárny pro koně, kde si každý mohl zkusit jízdu na koni, dále návštěvu Třineckého muzea s přednáškou o floře a fauně Beskyd, pro děti byl připraven workshop Zdobení perníků. Každý účastník si tak z Bystřice odvezl domů na Slovensko vlastní malované srdíčko. Večer probíhal v duchu pohádek. České pohádky předčítali dětem starosta obce, kronikář, zdravotní sestřička i místní hasič.
Oslavme Den země společně – 20.4.2011 opět přijíždí do Bystřice autobus dětí a dospělých z Oravského Veselé, aby se zapojili do oslavy Dne Země v Bystřici. Děti i dospělí se rozdělili po malých skupinách do tříd bystřické školy a zapojili se do přednášek na téma myslivost, rybářství, včelařství , zkrátka vše, co se týká přírody. Odpoledne na školním náměstí proběhly různé hry, které souvisely s ekologickou problematikou, např. luštili křížovky, stavěli obrazce z PET víček, sázeli rostlinky aj. Akce byla obohacena o zdobení společného stromu Vajíčkovníku, na který každý z Oravského Veselé pověsil svoje velikonoční vajíčko. Před odjezdem si byli všichni zaplavat. Nutno říci, že pro všechny z Oravského Veselé byla možnost plavání velice atraktivní, neboť z Oravského Veselé do nejbližšího bazénu je 60 kilometrů. Tak si to v bazénu moc užili.
Společný sportovní den – 3.6.2011 přijíždí autobus dětí a dospělých z Oravského Veselé na jednodenní sportovní akci, zaměřenou na sportovní hry. Družstva žáků z Bystřice a Oravského Veselé se utkala v minikopané, vybíjené. Odpoledne se opět jezdilo na koních v místní jízdárně a jako vždy se plavalo v bazénu.
Toto byly hlavní aktivity projektu, které trvaly necelý rok. Za tuto dobu navštívilo Bystřici 180 občanů Oravského Veselé. Uplavalo se několik desítek kilometrů v bystřickém bazénu, vysadilo se asi 200 sazenic slunečnice, 40 maminek dětí z Oravského Veselé dostalo malované srdíčko, které jim přivezly jejich děti z Bystřice.
Projekt se vydařil. Bylo navázáno hodně přátelství, bylo řečeno hodně slov ( bez tlumočníka), bylo hodně radosti. Radosti z poznání, že jsme všichni stejní a že si rozumíme a mohli se poznat navzájem. 

fotky z projektu

 

 


Vytvořeno: 12. 10. 2011
Poslední aktualizace: 12. 10. 2011 00:00
Autor: Správce *