Obsah

Dům dětí a mládeže

Typ: ostatní
Nové prostory vznikly realizací dvoupodlažní nadstavby nad hospodářskou částí stávající mateřské školy, nadstavba má samostatný vstup včetně výtahu pro přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Nové prostory pro DDM umožní umístění zájmových kroužků pro mimoškolní činnost dětí a mládeže, jedná se především o pohybovou výchovu (taneční kroužky, aerobic, fitness, ap.) a zájmové činnosti (keramická dílna, turistický kroužek, počítačová učebna, ap.)
Velkým přínosem realizované stavby je rovněž podstatné zlepšení přístupnosti objektu, který bezprostředně navazuje na školský areál a je tak pro hlavní skupinu svých budoucích uživatelů bezpečně a jednoduše přístupný pro plnění své funkce zajištění mimoškolních aktivit dětí a mládeže.
Realizací této stavby se nám podařilo uvést do provozu další z objektů, které splňují požadavky na moderní prostory pro rozvoj duševních a praktických dovedností naší nejmladší generace jako předpokladu pro jejich budoucí zapojení do běžného samostatného života. Nadstavbou se současně podařilo vyřešit problém s dosavadním špatným stavebně technickým řešením objektu mateřské školy po stránce hospodárného využití energií, kdy součástí stavby bylo zateplení stávajích částí celého objektu školky.
V neposlední řadě je nezbytné vyzdvihnout i roli Ministerstva pro místní rozvoj, které pro financování této stavby poskytlo formou dotace finanční částku, pokrývající podstatnou část investičních nákladů stavby. Provoz nového domu dětí a mládeže byl zahájen v říjnu 2006.

Vytvořeno: 8. 6. 2011
Poslední aktualizace: 8. 6. 2011 00:00
Autor: Správce *