Obsah

Přeložka silnice I/11 aktuálně

Typ: ostatní
Stavba přeložky silnice I/11 pokračuje, po zimě se stavební práce rozjely naplno.

Práce byly zahájeny již loni na podzim, po zimním útlumu se stavba dostala do standardního tempa. Po skrývce ornice a hrubých zemních pracích se pokračuje na zakládání speciálních stavebních objektů, přípravě podloží pro terénní úpravy a přípravě zemní pláně pro konstrukci vozovky. Další informace k průběhu stavby je možno získat na webu města Třince v záložce "Obchvat města Třince".

V době realizace zemních prací se neustále objevují dotazy k možnosti poskytnutí ornice nebo výkopové zeminy. V této souvislosti je nezbytné konstatovat, že ornice je na stavbě méně, než se předpokládalo, a tak nevznikl žádný přebytek, který by mohl být poskytnut na jiné účely, než je určeno v rozhodnutí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. U výkopové zeminy je nabídka dostatečná, nicméně způsob použití je určen projektovou dokumentací a následným stavebním povolením pro tuto stavbu. Pokud by měla být zemina využita k terénním úpravám mimo stavbu silnice I/11, je pro takové úpravy nezbytné povolení - tedy rozhodnutí o změně využití území místně příslušného obecného stavebního úřadu.


Vytvořeno: 13. 4. 2015
Poslední aktualizace: 13. 4. 2015 00:00
Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna