Obsah

Přeložka silnice I/11 aktuálně

Typ: ostatní
Stavba přeložky silnice I/11 pokračuje v nezměněném tempu.

V současné době probíhá v plném tempu výstavba silnice a souvisejících inžernýrských objektů. I přes různé nepodložené informace o pozastavení stavby tato probíhá podle harmonogramu a zhotovitel stavby na posledním kontrolním dni potvrdil, že původní termín dokončení stavby bude dodržen. V souvislosti s pokračující výstavbou je tedy i nadále možné očekávat i na místních komunikacích občasná omezení nebo intenzivnější provoz. V nejbližší době bude opět zprovozněna místní komunikace od železničního přejezdu u motorestu Na Císařské ke kruhové křižovatce na přeložené silnici I/11.

Pro bližší informace o průběhu stavby nebo pro případné dotazy nebo reklamace související se stavbou přeložky byla stanovena nová kontaktní osoba zhotovitele stavby -  Ing. Karel Strakoš, tel. 602213187.

Další informace k průběhu stavby je možno získat na webu města Třince v záložce "Obchvat města Třince" a také na zcela novém webu "Silnice I/11" zřízeném za účelem poskytování nejaktuálnějších informací o stavbě silnice I/11.


Vytvořeno: 12. 10. 2016
Poslední aktualizace: 12. 10. 2016 00:00
Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna