Obsah

Nový dům dětí a mládeže

Typ: ostatní
Po náročné realizaci nadstavby stávající mateřské školy pro potřeby DDM se občané obce, zejména pak děti a mládež, konečně dočkali nových prostorů pro dům dětí a mládeže. V úterý 10.10.2006 jim byl do užívání slavnostně předán nový dům dětí a mládeže. Stavba vznikla za výrazného přispění státu, kdy více než tři čtvrtiny nákladů stavby byly hrazeny z dotace ministerstva financí.

Celá stavba, navržená projekčním ateliérem Doc.Ing.arch. Vladimíra Vychodila CSc., byla zahájena první etapou v roce 2004, kdy byla realizována výměna stávajích nevyhovujích plochých střech na bočních pavilonech za zcela novou konstrukci mansardového zastřešení.

vzhled objektu po první etapě

mateřská škola

 

 

 

V roce 2005 byla zahájena samotná dvoupodlažní nadstavba nad hospodářským pavilonem, která měla vytvořit nové prostory pro dům dětí a mládeže. Původní termín dokončení stavby byl stanoven na konec roku 2006, následně byl dodatkem ke smlouvě o dílo termín dokončení zkrácen na konec srpna 2006. Po dvou letech tak byla stavba bez výraznějšího omezení provozu školky dokončena. Na celou akci se díky aktivitám bývalé starostky obce a nynějšího starosty obce podařilo postupně zajistit dotaci ve výši pokrývající téměř 80% nákladů stavby.


Fotogalerie 
 mateřská škola

vzhled objektu před zahájením nadstavby DDM nad stávajícím hospodářským pavilonem mateřské školy

 stavba ddm

průběh stavby - montáž nosné ocelové konstrukce nadstavby

dům dětí a mládeže
průběh stavby - dokončená nosná konstrukce nadstavby

 dům dětí a mládeže

průběh stavby - dokončené opláštění nadstavby

 dům dětí a mládeže

dokončená stavba

 dům dětí a mládeže

interiér stavby - sál pro pohybovou výchovu

 dům dětí a mládeže

interiér stavby - pracovna turistického kroužku

 


Vytvořeno: 26. 6. 2012
Poslední aktualizace: 26. 6. 2012 00:00
Autor: Správce *