Obsah

Podchod pod silnicí I/11 v Bystřici.

Typ: ostatní
Stavba byla zahájena v září roku 2004 a ukončena v srpnu 2005. Celkové náklady stavby byly více než 18 mil. Kč. Stavba byla realizována s výraznou podporou státu, který prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury poskytl pro uvedenou stavbu dotaci ve výši 15,084 mil. Kč. Tato dotace obci výrazně zjednodušila finanční zajištění této pro občany obce velice potřebné investice.

sfrbV letech 2004-2005 se obci Bystřice podařilo realizovat dlouho připravovanou výstavbu podchodu pod frekventovanou silnicí I/11 v blízkosti křižovatky u čerpací stanice Slovnaft. Tato křižovatka je v povědomí občanů známá jako trvale nebezpečné místo s celou řadou dopravních kolizí včetně smrtelných nehod. Cílem realizace stavby bylo vyřešení dopravního křížení pěšího a cyklistického provozu s provozem na mezinárodní silnici I/11 v katastru obce Bystřice v místě jejího křížení se silnicí III/01144. Frekvence pěší dopravy byla v tomto místě ještě umocněna umístěním nástupního a výstupního místa na křížení několika významných příměstských autobusových linek. Toto křížení zmíněných dvou druhů provozu bylo úrovňovým a tím také nebezpečným kolizním místem v komunikačním systému obce. Silnice I/11 je dělícím prvkem mezi centrem obce a místní částí obce Na Pasekách, kde žije cca 1000 obyvatel.

Úvahy o nutnosti řešit nepříznivou situaci na této křižovatce se objevily již v poslední dekádě minulého století. Teprve v roce 2000 se však obci podařilo zajistit setkání všech odpovědných orgánů u jednoho stolu s cílem nalezení řešení kritické situace. Z mnoha variant řešení dopravního křížení (omezení rychlosti, světelná signalizace, přechod pro chodce, kruhový objezd, podchod), z nichž většina byla dopravními specialisty zamítnuta z důvodu nepřípustnosti omezování plynulosti provozu na silnici I. třídy mimo obec, byla nakonec vybrána varianta podchodu pro pěší a cyklisty, který by měl zcela eliminovat kontakt pěších i cyklistů s provozem na silnici I/11 a zabezpečit tak výrazné zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů

Nový podchod je umístěn v bezprostřední blízkosti křižovatky u čerpací stanice Slovnaft ve směru na Třinec. Délka podchodu je 15 m, šířka 2,5 m. Součástí podchodu jsou přístupové chodníky včetně schodiště a rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Oproti původnímu záměru byla stavba samotného podchodu rozšířena o zastávkové zálivy a zastávky včetně přístupových chodníků.

Občané obce tak dostali krásný dárek, který výrazně přispěje k bezpečnosti silničního provozu a usnadní především pěší a cyklistické dopravní spojení místní části Na Pasekách s centrem obce Bystřice

Na začátku byla díra...

Podchod pod silnicí I/11 v Bystřici
to už je nadějnější...
Podchod pod silnicí I/11 v Bystřici.

už se to rýsuje... 
 Podchod pod silnicí I/11 v Bystřici.
stavba těsně před dokončením
Podchod pod silnicí I/11 v Bystřici.
 


Vytvořeno: 26. 6. 2012
Poslední aktualizace: 26. 6. 2012 00:00
Autor: Správce *