Obsah

ANKETA K NÁMĚTŮM Z VEŘEJNÉHO FÓRA

Typ: ostatní
logoAnketa k námětům vzešlých z diskuze na tzv. Veřejném fóru, které se uskutečnilo ve sborovém centru LECAV dne 29. 4. 2019 v rámci realizace projektu s názvem "Zdravě, živě, udržitelně - MA21 v obci Bystřice", který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

LOGA

Vážení Bystřičané,

prosíme Vás vyplnění anketního lístku, na němž jsou uvedeny nejdůležitější náměty, které vzešly z diskuse na tzv. Veřejném fóru, které se uskutečnilo ve sborovém centru LECAV dne 29. 4. 2019 v rámci realizace projektu s názvem "Zdravě, živě, udržitelně - MA21 v obci Bystřice", který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Anketu prosím elektronicky vyplňte a odešlete prostřednictvím našich webových stránek do 15. 7. 2019.

Cílem proběhlé diskuse i této navazující ankety je dát vám prostor otevřeně se vyjádřit k tomu, co podle vás v obci nejvíce chybí, co by se mělo změnit, upravit či zrealizovat tak, abyste byli spokojeni.

Každý z vás má dva hlasy, které můžete využít následovně:

 • jeden hlas přidělíte jednomu námětu, druhý hlas jinému námětu,
 • oba hlasy přidělíte stejnému námětu, jehož řešení je pro vás zcela zásadní.

Přidělením více než dvou hlasu se stává váš anketní lístek neplatný, respektujte prosím toto pravidlo.

NÁVRHY PROBLÉMŮ (nejsou řazeny dle důležitosti, ale abecedně), zatrhněte prosím jeden nebo dva vybrané problémy:

 • 24 hodinová péče o seniory v DPS
 • Cyklostezka na Nýdek
 • Časově omezené parkování u TESCA
 • Chytrý semafor – centrum obce (zpomalovací)
 • Obnova a údržba sportovišť
 • Platební terminál na obecním úřadě
 • Při povolování nových staveb zachovat podhorský charakter staveb
 • Přírodní koupaliště na Hluchové
 • Rozšíření pečovatelské služby
 • Společenský sál – školní aula
 • Veřejná akce pro občany – „Ukliďme Česko“
 • Výdej hotových dokladů na obecním úřadě – občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy
 • Vzdělávání seniorů
 • Zvýšení retence (zadržení) vody v krajině

Vaše názory jsou pro další rozvoj obce podstatné a bude se s nimi dále pracovat. Předem děkujeme za Váš čas!

ANKETA

 


Vytvořeno: 10. 6. 2019
Poslední aktualizace: 10. 7. 2019 17:35
Autor: