Obsah

Kompostárna Bystřice

Typ: ostatní
Kompostárna Bystřice 1Obec Bystřice otevírá od soboty 3.4.2021 kompostárnu za areálem Netis, a.s., Bystřice 8, 739 95  Bystřice

Vážení občané Bystřice,

obec Bystřice otevírá kompostárnu za areálem Netis, a.s., Bystřice 8, 739 95  Bystřice

od 3. 4. 2021 do 27. 11. 2021

Odběr biologicky rozložitelného odpadu (tráva, listí, větve…) bude probíhat každé pondělí, středu, pátek a sobotu. Prosíme o dodržování bezpečnostních pandemických opatření.

Pondělí, středa a pátek od 14.00 do 18.00 hod.

Sobota od 9.30 do 18.00 hod.

Ve svátky bude kompostárna uzavřena.

Prosíme občany, aby odváželi biologicky rozložitelné opady a materiály k dalšímu zpracování v přiměřeném množství na komunitní kompostárnu v Bystřici nebo kompostovali bioodpad v domácích podmínkách. Byli bychom rádi, kdyby se tyto materiály nevysypávaly na březích vodních toků a jiných lokálních strží, a abychom měli na paměti i estetické hledisko odpočinkové zóny kolem řeky Hluchové, vodních toků Olše, Kopetné, Jatného, Prašivky a dalších míst naší obce. Bohužel je stále hodně občanů, kteří biologické materiály ze zahrad likvidují nezákonným a postižitelným způsobem. Užitek ze zodpovědného skladování biologicky rozložitelného odpadu na kompostárně je více než zřejmý. Kvalitní kompost, navíc zcela zdarma, se každému zahrádkáři musí hodit. Odevzdat na kompostárně lze i bílou techniku, elektro odpad, zářivky a drobnou elektroniku.

Prosíme občany Bystřice, aby respektovali níže uvedená doporučení:

Přísný zákaz skladovat nebo nechávat před vraty kompostárny jakýkoliv odpad.

Jiný než biologicky rozložitelný odpad patří na sběrný dvůr v areálu Tyrská v Třinci.

 

V případě nepřítomnosti pracovníka TS Bystřice během otevírací doby volejte tel. č. místostarosta 604 591 900 Bogdan Kluz 731 158 315

 

Mgr. Marcel Čmiel

místostarosta obce Bystřice


Vytvořeno: 29. 3. 2021
Poslední aktualizace: 29. 3. 2021 13:58
Autor: