Obsah

Obec Bystřice

BystřiceBystřice leží na hlavních dopravních tepnách ve vzdálenosti 5 km od města Třinec, na soutoku řek Olše, Hluchové a Kopytné. Zabírá území o rozloze 1 609 ha, na němž žije více než pět tisíc obyvatel. Ze všech stran obec obklopují táhlé, zaoblené beskydské vrchy Čantoryje, Javorový, Ostrý a Kozubová.
 
Obec vznikla v 2. polovině 14. století jako knížecí ves. První historická zpráva o ní však pochází až ze 4. května 1423. Její vývoj byl ovlivňován především zemědělskou výrobou a pastevectvím, později blízkými Třineckými železárnami. Bystřice je podhorskou obcí s částí zástavby rozptýlené po úbočích úzkých údolí. Obytná stavení pocházejí z 19. a 20. století. Původní dřevěnice v osadě Paseky se v průběhu nedávných let změnily v rekreační chalupy.
 
Katolický kostelDominantu Bystřice tvoří dva kostely, které jsou chráněnou kulturní památkou. Krásný, stylový dřevěný katolický kostel Povýšení svatého Kříže. Část oltáře pochází z 16. století. Evangelický kostel byl postaven v roce 1811, kostelní věž až po roce 1848. V roce 1898 byla postavena budova základní školy St. Hadyny s polským vyučovacím jazykem, budova české základní školy pak roku 1927.
 
DPSBystřice má rozvody kabelové televize a pravidelně vysílá pořad Bystřický report. Rovněž disponuje rozsáhlou infrastrukturou. V roce 2011 dokončila největší investici v oblasti životního prostředí, výstavbu kanalizace a novou čistírnu odpadních vod. Pro seniory byl postaven Dům s pečovatelskou službou, který poskytuje ubytování pro sedmdesát osob.
 
Současná Bystřice žije bohatým společenským životem. Každoročně se tu konají akce, jakými jsou Májová veselice, Den obce Bystřice, Setkání s Mikulášem, Svatojánský folklórní festival a podobně. V provozu je místní kino, sloužící také jako kulturní a společenský sál.
 
Bohatý je i život občanů organizovaných ve spolcích. Mezi ty aktivní patří zahrádkáři, holubáři, včelaři, myslivecká sdružení a rybáři. Občané hlásící se k polské národnosti jsou organizováni v organizaci PZKO, která provozuje krásný areál parku K. Śliwki, ve kterém se koná řada kulturních akcí.
 
Hřiště u školyObčané Bystřice i návštěvníci mají mnoho možností sportovního vyžití. Dvě travnatá hřiště slouží oddílu kopané, sportovní hala oddílu florbalistů a krytý bazén využívá mimo veřejnosti k tréninku plavecká škola a oddíl moderního pětiboje. Mezi nové stavby pro volnočasové aktivity patří i krytá jízdárna pro jízdu na koních.
 
V roce 1999 byla v obci dokončena dostavba česko-polské základní školy s tělocvičnou a sportovní halou s mezinárodními rozměry pro házenou. Jsou zde dva squashové kruty, sauna, solárium, masáže, bufet. Od roku 2002 slouží veřejnosti krytý bazén s atrakcemi. Venkovní hřiště má umělou běžeckou dráhu a hřiště s umělým trávníkem.
 
Svatojánský festivalLidová tradice je udržována dvěma folklórními soubory, které vystupují nejen v obci, ale i v širokém okolí. Školní pěvecký soubor Crescendo reprezentuje Bystřici nejen doma, ale i v zahraničí. Velký důraz klade radnice na využívání volného času mládeže. Této problematice se věnuje Dům dětí a mládeže organizující třicet čtyři zájmových kroužků. V Bystřici se nachází také knihovna, která mimo jiné poskytuje přístup na veřejný internet a pořádá besedy se zajímavými autory.
 
Bystřická horská říčka Hluchová, pramenící pod Stožkem, má tak čistou vodu, že v ní žijí pstruzi i raci, a je v ní možné zahlédnout i jejího nejvzácnějšího obyvatele – vydru říční. Na Hluchové bylo postaveno šest jezů, pod nimiž se lze příjemně osvěžit. Pro pěší turisty vede v okolí Bystřice hned několik zajímavých tras.
 
Pohled z LoučkyNa východě vévodí okolí vrchol Velké Čantoryje (994 m n. m.) s krásným výhledem do údolí Wisly v Polsku. Na jih je možné se vydat přes osadu Paseky na Filipku (762 m n. m.), Velký Stožek (978 m n. m.) a přes Bahenec pak sejít do Písku a Jablunkova. Na západní straně lze vystoupit přes Kozinec nebo Košařiska na vrch Ostrý (1 044 m n. m.), který svým hřebenem navazuje na pásmo Moravskoslezských Beskyd. Všechny turistické trasy jsou dobře značeny a většina úseků je vhodná nejen pro pěší, ale i cykloturisty a v zimě pro běžkaře.
 
K 31.12.2020 má obec 5 389 občanů.

Fotogalerie