Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Zasedání ZO a RO

Časový plán práce Zastupitelstva obce Bystřice na rok 2024

Jednací dny ZO – úterý
Začátek zasedání – 15:00 hod.

20.02.2024

 • Nedoplatky občanů za rok 2023
 • Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2023
 • Zpráva o činnosti Obecní policie za rok 2023

23.04.2024

 • Provoz bazénu za rok 2023
 • TDO – třídění, odvoz, množství separovaného odpadu za rok 2023

18.06.2024

 • Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2023
 • Projekty – rekapitulace, stav připravenosti

17.09.2024

 • Kontrola plnění rozpočtu
 • Kronika za rok 2023

 03.12.2024

 • Dotace poskytnuté obci v roce 2024
 • Rozpočet 2025, střednědobý výhled rozpočtu obce
 • Aktualizace Strategického plánu rozvoje obce 2024 - 2030
 • Zhodnocení roku, zhodnocení práce výborů ZO
 • Časový plán práce zastupitelstva obce na rok 2025

V případě potřeby budou svolána zasedání zastupitelstva obce mimo schválený časový plán.

Doporučuji v maximální míře využívat konzultační den – vždy v pondělí před datem ZO od 15:00 do 16:30 hod v kanceláři starosty.

Zpracoval: Mgr. Roman Wróbel, starosta obce

 

Časový plán práce Rady obce Bystřice na rok 2024

Jednací dny RO – úterý
Začátek zasedání – 14:00 hod.

09.01.2024

 • Činnost SDH za rok 2023 (odbor správy majetku, starosta obce)
 • Zpráva o činnosti Obecní policie za rok 2023 (velitel OPB, starosta obce)

06.02.2024

 • Nedoplatky občanů za rok 2023 (odbor finanční)
 • Zpráva o průběhu a výsledcích řešení stížností za rok 2023 (odbor vnitřní správy)
 • Informace dle zákona 106/1999 Sb. (odbor vnitřní správy)
 • DPS a sociální služby v roce 2023 (ředitelka Sociálních služeb Bystřice)
 • Činnost knihovny za rok 2023 (starosta obce)
 • Příprava ZO dne 20.2.2024 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

12.03.2024

 • Kultura v obci za rok 2023, náklady a příjmy objektu kina za rok 2023 (odd. kultury a MUZ-IC)
 • Trestná činnost v obci za rok 2023 (starosta obce, velitel OPB)
 • Seznam komunikací k opravě v roce 2024 (odbor správy majetku, místostarosta obce)

 09.04.2024

 • TDO – třídění, odvoz, množství separovaného TDO za rok 2023 (odbor vnitřní správy)
 • Provoz bazénu za rok 2023 (místostarosta obce)
 • Příprava ZO dne 23.4.2024 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

14.05.2024

 • Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2023 (odbor finanční)
 • Provozování ČOV 2023 (odbor správy majetku)

 04.06.2024

 • Projekty – rekapitulace, stav připravenosti (starosta obce)
 • Příprava ZO dne 18.6.2024 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

16.07.2024

 • Mezinárodní spolupráce (starosta obce)

13.08.2024

 • Spolupráce s policií, trestná činnost za I. pololetí 2024 (starosta obce, velitel OPB)

03.09.2024

 • Kontrola plnění rozpočtu (odbor finanční)
 • Kronika za rok 2023
 • Příprava ZO dne 17.9.2024 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

08.10.2024

 • Projektové záměry (starosta obce)
 • Plán zimní údržby (místostarosta obce)

12.11.2024

 • Rozpočet obce na rok 2025, střednědobý výhled rozpočtu obce (odbor finanční)
 • Dotace poskytnuté obci v roce 2024 (odbor finanční)
 • Plán inventur za rok 2024 (tajemnice OÚ, odbor správy majetku)
 • Hodnocení činnosti škol a DDM za šk. rok 2023/2024 (starosta obce, ředitelé ZŠ, PZŠ, DDM)
 • Časový plán práce RO, ZO na rok 2025 (starosta obce)
 • Aktualizace Strategického plánu rozvoje obce 2024-2030 (starosta obce)
 • Příprava ZO dne 3.12.2024 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

17.12.2024

 • Zhodnocení práce a činností komisí RO (starosta obce)
 • Vyhlášení individuálních dotací na rok 2025 (odbor finanční)

V případě potřeby bude svoláno jednání schůze rady obce mimo schválený časový plán.

Zpracoval: Mgr. Roman Wróbel, starosta obce

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
16
17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30
31
1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice