Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Zasedání ZO a RO

Časový plán práce Zastupitelstva obce Bystřice na rok 2023

Jednací dny ZO – úterý
Začátek zasedání – 15:00 hod.

21.02.2023

 • Nedoplatky občanů za rok 2022
 • Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2022
 • Zpráva o činnosti Obecní policie za rok 2022
 • 600 let Bystřice – plán oslav, doprovodné aktivity

25.04.2023

 • Provoz bazénu za rok 2022
 • TDO – třídění, odvoz, množství separovaného odpadu za rok 2022

13.06.2023

 • Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2022
 • Projekty – rekapitulace, stav připravenosti
 • Kronika za rok 2022

12.09.2023

 • Kontrola plnění rozpočtu
 • Přehled nedoplatků za 1. pololetí 2023

 05.12.2023

 • Dotace poskytnuté obci v roce 2023
 • Rozpočet 2024, střednědobý výhled rozpočtu obce
 • Strategický plán rozvoje obce 2024 - 2030
 • Zhodnocení roku, zhodnocení práce výborů ZO
 • Časový plán práce zastupitelstva obce na rok 2024

V případě potřeby budou svolána zasedání zastupitelstva obce mimo schválený časový plán.

Doporučuji v maximální míře využívat konzultační den – vždy v pondělí před datem ZO od 15:00 do 16:30 hod v kanceláři starosty.

Zpracoval: Mgr. Roman Wróbel, starosta obce

 

Časový plán práce Rady obce Bystřice na rok 2023

Jednací dny RO – úterý
Začátek zasedání – 14:00 hod.

10.01.2023

 • Činnost SDH za rok 2022 (odbor správy majetku, starosta obce)
 • Zpráva o činnosti Obecní policie za rok 2022 (velitel OPB, starosta obce)
 • 600 let Bystřice – plán oslav, doprovodné aktivity (odd. kultury a MUZ-IC, starosta)

07.02.2023

 • Nedoplatky občanů za rok 2022 (odbor finanční)
 • Zpráva o průběhu a výsledcích řešení stížností za rok 2022 (odbor vnitřní správy)
 • Informace dle zákona 106/1999 Sb. (odbor vnitřní správy)
 • DPS a sociální služby v roce 2022 (ředitelka Sociálních služeb Bystřice)
 • Činnost knihovny za rok 2022 (starosta obce)
 • Příprava ZO dne 21.2.2023 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

07.03.2023

 • Kultura v obci za rok 2022, náklady a příjmy objektu kina za rok 2022 (odd. kultury a MUZ-IC)
 • Trestná činnost v obci za rok 2022 (starosta obce, velitel OPB)
 • Seznam komunikací k opravě v roce 2023 (odbor správy majetku, místostarosta obce)

 04.04.2023

 • TDO – třídění, odvoz, množství separovaného TDO za rok 2022 (odbor vnitřní správy)
 • Provoz bazénu za rok 2022 (místostarosta obce)
 • Příprava ZO dne 25.4.2023 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

09.05.2023

 • Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2022 (odbor finanční)
 • Provozování ČOV 2022 (odbor správy majetku)

 30.05.2023

 • Projekty – rekapitulace, stav připravenosti (starosta obce)
 • Kronika za rok 2022
 • Příprava ZO dne 13.6.2023 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

11.07.2023

 • Mezinárodní spolupráce (starosta obce)

08.08.2023

 • Spolupráce s policií, trestná činnost za I. pololetí 2023 (starosta obce, velitel OPB)

29.08.2023

 • Kontrola plnění rozpočtu (odbor finanční)
 • Nedoplatky občanů za 1. pololetí 2023 (odbor finanční)
 • Příprava ZO dne 12.9.2023 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

10.10.2023

 • Projektové záměry (starosta obce)
 • Plán zimní údržby (místostarosta obce)

14.11.2023

 • Rozpočet obce na rok 2024, střednědobý výhled rozpočtu obce (odbor finanční)
 • Dotace poskytnuté obci v roce 2023 (odbor finanční)
 • Plán inventur za rok 2023 (tajemnice OÚ, odbor správy majetku)
 • Hodnocení činnosti škol a DDM za šk. rok 2022/2023 (starosta obce, ředitelé ZŠ, PZŠ, DDM)
 • Časový plán práce RO, ZO na rok 2024 (starosta obce)
 • Příprava ZO dne 5.12.2023 (starosta obce, tajemnice OÚ, vedoucí odborů)

19.12.2023

 • Revize Strategického plánu rozvoje obce (starosta obce)
 • Vyhlášení individuálních dotací na rok 2024 (odbor finanční)

V případě potřeby bude svoláno jednání schůze rady obce mimo schválený časový plán.

Zpracoval: Mgr. Roman Wróbel, starosta obce

Samospráva

logo

Kalendář svozu odpadů

Říjen 2023
Po Út St Čt So Ne
25
26
27
28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
8
9
10
11
12
13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
24
25
26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice