Obsah

Kompostárna

Dne 20.5.2011 zprovoznila Obec Bystřice obecní komunitní kompostárnu v areálu ZD Netis a.s..
 
V roce 2019 je kompostárna zprovozněna
 

od 30. 3. 2019 do 16. 11. 2019

Odběr biologicky rozložitelného odpadu (tráva, listí, větve…) bude probíhat každé pondělí, středu, pátek a sobotu.

Pondělí, středa a pátek od 14.00 do 18.00 hod.

Sobota od 9.30 do 18.00 hod.

Ve svátky bude kompostárna uzavřena.


Prosíme občany, aby odváželi biologicky rozložitelné opady a materiály k dalšímu zpracování nebo kompostovali bioodpad v domácích podmínkách. Byli bychom rádi, kdyby se tyto materiály nevysypávaly na březích vodních toků a jiných lokálních stržích a abychom měli na paměti i estetické hledisko Bystřice a odpočinkové zóny kolem řeky Hluchové.
Užitek ze zodpovědného skladování biologicky rozložitelného odpadu na kompostárně je více než zřejmý. Kvalitní kompost, navíc zcela zdarma, se každému zahrádkáři musí hodit.


Prosíme občany Bystřice, aby respektovali níže uvedená doporučení:

Přísný zákaz skladovat nebo nechávat před vraty kompostárny jakýkoliv odpad.

Jiný než biologicky rozložitelný odpad patří na sběrný dvůr v Oldřichovicích.


V případě nepřítomnosti pracovníka TS Bystřice během otevírací doby
volejte tel. č. Bogdan Kluz 731 158 315

 

Kromě kompostu můžete přivézt i elektroodpad ( staré televize, PC, lednice, pračky aj), ale pouze kompletní elektrospotřebiče.

V případě nekompletního elektrospotřebiče (např. lednička bez kompresoru), tento nebude převzat!

 
Podívejte se na reportáž o kompostárně - začátek zhruba od 4 minuty

 
Kompostárnu najdete v zadní části areálu ZD Netis v Bystřici


kompostátna


Zvětšit mapu