Obsah

Kompostárna

 

kompostárna

 


Kompostárna bude přijímat od občanů biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve, listí…)

 

Velkoobjemný odpad vozit na sběrný dvůr Nehlsen v Třinci.

V případě potřeby volejte tel. č. 558 995 112 nebo Bogdan Kluz 731 158 315

Po otevření kompostárny od středy 7. dubna 2021 bude možné vyzvedávat víka ke kompostérům, která někteří z vás při poslední distribuci nedostali. Byl vytvořen jmenný seznam občanů, kteří po předložení průkazu totožnosti, ze kterého bude možné vyčíst jméno a č. p. nemovitosti, dostanou víko pro svůj kompostér. Případy mimo seznam budou řešeny individuálně.

Víko nebude vydáno bez dokladu totožnosti.

 


Prosíme občany, aby odváželi biologicky rozložitelné opady a materiály k dalšímu zpracování v přiměřeném množství na komunitní kompostárnu v Bystřici nebo kompostovali bioodpad v domácích podmínkách. Byli bychom rádi, kdyby se tyto materiály nevysypávaly na březích vodních toků a jiných lokálních strží, a abychom měli na paměti i estetické hledisko odpočinkové zóny kolem řeky Hluchové, vodních toků Olše, Kopetné, Jatného, Prašivky a dalších míst naší obce. Bohužel je stále hodně občanů, kteří biologické materiály ze zahrad likvidují nezákonným a postižitelným způsobem. Užitek ze zodpovědného skladování biologicky rozložitelného odpadu na kompostárně je více než zřejmý. Kvalitní kompost, navíc zcela zdarma, se každému zahrádkáři musí hodit. Odevzdat na kompostárně lze i bílou techniku, elektro odpad, zářivky a drobnou elektroniku.


Prosíme občany Bystřice, aby respektovali níže uvedená doporučení:


Přísný zákaz skladovat nebo nechávat před vraty kompostárny jakýkoliv odpad.

Jiný než biologicky rozložitelný odpad patří na sběrný dvůr v areálu Tyrská v Třinci.

 
 

 

Kromě kompostu můžete přivézt i elektroodpad ( staré televize, PC, lednice, pračky aj), ale pouze kompletní elektrospotřebiče.

V případě nekompletního elektrospotřebiče (např. lednička bez kompresoru), tento nebude převzat!

 

 

Kompostárnu najdete v zadní části areálu ZD Netis v Bystřici

 


kompostátna


Zvětšit mapu