Obsah

Kompostárna

 

Plakát

 

V době otevřené kompostárny bude možné také vyzvedávat kompostéry proti výdejnímu lístku.
 

Provoz zajištěn do 21. listopadu 2020.

Kompostárna bude přijímat od občanů biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve, listí…)

Velkoobjemný odpad vozit na sběrný dvůr Nehlsen v Třinci.

V případě potřeby volejte tel. č. 558 995 112 nebo Bogdan Kluz 731 158 315

 

Prosíme občany, aby odváželi biologicky rozložitelné opady a materiály k dalšímu zpracování nebo kompostovali bioodpad v domácích podmínkách. Byli bychom rádi, kdyby se tyto materiály nevysypávaly na březích vodních toků a jiných lokálních stržích a abychom měli na paměti i estetické hledisko Bystřice a odpočinkové zóny kolem řeky Hluchové.
Užitek ze zodpovědného skladování biologicky rozložitelného odpadu na kompostárně je více než zřejmý. Kvalitní kompost, navíc zcela zdarma, se každému zahrádkáři musí hodit.


Prosíme občany Bystřice, aby respektovali níže uvedená doporučení:

Přísný zákaz skladovat nebo nechávat před vraty kompostárny jakýkoliv odpad.

Jiný než biologicky rozložitelný odpad patří na sběrný dvůr v Oldřichovicích.

 

 

Kromě kompostu můžete přivézt i elektroodpad ( staré televize, PC, lednice, pračky aj), ale pouze kompletní elektrospotřebiče.

V případě nekompletního elektrospotřebiče (např. lednička bez kompresoru), tento nebude převzat!

 

 

Kompostárnu najdete v zadní části areálu ZD Netis v Bystřici

 


kompostátna


Zvětšit mapu