Obsah

SDĚLENÍ – INFORMACE – UPOZORNĚNÍ - ODPADY - VŠEHO DRUHU
Harmonogram svozu odpadu - rok 2019

termíny svozu odpadů

Svozový kalendář ve formátu PDF - zde ke stažení


Pytle na tříděný odpad a komunální odpad ( papír-modrý, plast- žlutý, KO - černý , max. 2 pytle na měsíc)

Přenosné tašky na papír, plast a sklotašky
Krabičky na drobné baterie
Dostanete zdarma na obecním úřadu ( kanc.č. 6 – v přízemí)pytle

Zprávy

#

Plán sběru objemných a nebezpečných odpadů - 2019

13. - 17.5.2019
15. - 19.7.2019
5. - 16.9.2019 celý text

ostatní, náš tip | 1. 1. 2019 | Autor: Správce *
kompostárna

Kompostárna 2019

Provoz kompostárny v areálu ZD Netis, a.s. v Bystřici od 30.3.2019 - 16.11.2019 celý text

ostatní | 23. 4. 2019 | Autor: Správce *
Kompostéry 2018 1

Kompostéry 2018

Od pondělí 19. 3. 2018 si budete moci v kanceláři č. 6 u paní Cieslarové. celý text

ostatní | 19. 3. 2018 | Autor: Správce *
#

Sběr použitého rostlinného oleje z domácností

Využijte nové možnosti třídění odpadu! celý text

ostatní | 8. 3. 2018 | Autor: Správce *

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné

Takže dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů. celý text

ostatní | 1. 1. 2018 | Autor: Správce *
#

Plán odpadového hospodářství obce Bystřice

Plán odpadového hospodářství (POH) obce zpracovává jako původce odpadů na základě ustanovení § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. POH obce musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. celý text

ostatní | 18. 5. 2017 | Autor: Správce *
#

Upozornění k popelnicím

Svozová firma Nehlsen provádí kontrolu popelových nádob, zda jsou označený správnou známkou a zda souhlasí u rodinných domů velikost popelové nádoby (tj. na rodinu klasická 120L nebo 110L) celý text

ostatní | 22. 12. 2016 | Autor: Správce *

EKOLAMP

EKOLAMP je sedm let jedničkou v péči o to, co již nesvítí. Nabízí partnerství každému, pro koho není v této oblasti starost o životní prostředí jen prázdné sousloví. Občané, firmy, obce i veřejné instituce mohou vysloužilé světelné zdroje a svítidla odevzdávat zdarma k odborné recyklaci prostřednictvím sběrné sítě kolektivního systému EKOLAMP. celý text

ostatní | 17. 3. 2014 | Autor: Správce *

ASEKOL

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému. celý text

ostatní | 17. 3. 2014 | Autor: Správce *
#

Způsob nakládání s odpadem

jaký odpad kam patří celý text

ostatní | 14. 8. 2012 | Autor: Správce *
#

Stavební odpady

informace firmy NELSEN celý text

ostatní | 4. 1. 2012 | Autor: Správce *

Prohlášení - formulář

Formulář ke stanovení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bystřice celý text

ostatní | 4. 1. 2012 | Autor: Správce *
#

Elektrowin

zpětný odběr elektrozařízení celý text

ostatní | 2. 1. 2012 | Autor: Správce *

Kapacita sběrných nádob

kapacity a četnosti svozu celý text

ostatní | 18. 8. 2011 | Autor: Správce *

Sběrna kovových odpadů

informace celý text

ostatní | 16. 8. 2011 | Autor: Správce *