Obsah

SDĚLENÍ – INFORMACE – UPOZORNĚNÍ - ODPADY - VŠEHO DRUHU
 
Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů – podzim 2020

Podzimní svoz objemných a nebezpečných odpadů proběhne v sobotu 26.9.2020. Časový harmonogram naleznete v přiloženém plánu.

 

Informace o platbě místního poplatku za komunální odpad

 

Harmonogram svozu odpadu - rok 2020
 

Svoz odpadů bude v roce 2020 probíhat stejným způsobem jako v roce 2019. Harmonogram svozu naleznete v níže uvedené tabulce. Ke změně dochází pouze v zadních částech ulic Nýdecká 15, 19 a 19b (za potokem Prašivka) kde bude komunální odpad nově svážen v úterky. V ostatních lokalitách zůstávají svozové dny stejné jako v roce 2019.

Od 22.6.2020 dochází ke změně svozových dnů pro svoz separovaného odpadu v pytlích. Doposud svoz separovaných odpadů, v rámci svozových týdnů, probíhal od úterý do čtvrtka.
Nově probíhá svoz separovaných odpadů v pytlích od pondělí do středy, tzn. ve stejné dny jako svoz směsného komunálního odpadu z popelových nádob. 

harmonogram

Svozový kalendář ve formátu PDF - zde ke stažení
 

Ing. Beata Křenková
Referent odpadového hospodářství a pohřebnictví


Pytle na tříděný odpad a komunální odpad ( papír-modrý, plast- žlutý, KO - černý , max. 2 pytle na měsíc)

Přenosné tašky na papír, plast a sklotašky
Krabičky na drobné baterie
Dostanete zdarma na obecním úřadu ( kanc.č. 6 – v přízemí)pytle

Zprávy

Vysvětlení systému sběru plastu a papíru v pytlích  2

Vysvětlení systému sběru plastu a papíru v pytlích

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. vysvětluje občanům způsob sběru plastu a papíru v pytlích. Směsný komunální odpad z popelových nádob se s vytříděnými papíry a plasty nemísí. Papír a plast je odvážen na dotřiďovací zařízení. Více informací v přiloženém vysvětlení systému svozu doloženém společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. celý text

ostatní | 24. 8. 2020 | Autor: Správce *
Kompostéry

Kompostéry

Do 29.2.2020 se můžete dostavit do kanceláře č. dv. 06 k uzavření „Smlouvy o výpůjčce a darovací smlouvy“ v rámci projektu „Sdružení obcí Jablunkovska – biologicky rozložitelný odpad IV“. celý text

ostatní | 4. 2. 2020 | Autor: Správce *
Nové nádoby na jedlé oleje a tuky v obci

Nové nádoby na jedlé oleje a tuky v obci

Kromě stávající nádoby na použité jedlé oleje a tuky, která se nachází u vjezdové brány do areálu technických služeb, přibyly nově na území obce další čtyři nádoby. celý text

ostatní | 3. 2. 2020 | Autor: Správce *
kompostárna

Kompostárna 2019

Provoz kompostárny v areálu ZD Netis, a.s. v Bystřici od 30.3.2019 - 16.11.2019 celý text

ostatní | 23. 4. 2019 | Autor: Správce *

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné

Takže dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů. celý text

ostatní | 1. 1. 2018 | Autor: Správce *
#

Plán odpadového hospodářství obce Bystřice

Plán odpadového hospodářství (POH) obce zpracovává jako původce odpadů na základě ustanovení § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. POH obce musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. celý text

ostatní | 18. 5. 2017 | Autor: Správce *
#

Upozornění k popelnicím

Svozová firma Nehlsen provádí kontrolu popelových nádob, zda jsou označený správnou známkou a zda souhlasí u rodinných domů velikost popelové nádoby (tj. na rodinu klasická 120L nebo 110L) celý text

ostatní | 22. 12. 2016 | Autor: Správce *

EKOLAMP

EKOLAMP je sedm let jedničkou v péči o to, co již nesvítí. Nabízí partnerství každému, pro koho není v této oblasti starost o životní prostředí jen prázdné sousloví. Občané, firmy, obce i veřejné instituce mohou vysloužilé světelné zdroje a svítidla odevzdávat zdarma k odborné recyklaci prostřednictvím sběrné sítě kolektivního systému EKOLAMP. celý text

ostatní | 17. 3. 2014 | Autor: Správce *

ASEKOL

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému. celý text

ostatní | 17. 3. 2014 | Autor: Správce *
#

Způsob nakládání s odpadem

jaký odpad kam patří celý text

ostatní | 14. 8. 2012 | Autor: Správce *
#

Stavební odpady

informace firmy NELSEN celý text

ostatní | 4. 1. 2012 | Autor: Správce *

Prohlášení - formulář

Formulář ke stanovení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bystřice celý text

ostatní | 4. 1. 2012 | Autor: Správce *
#

Elektrowin

zpětný odběr elektrozařízení celý text

ostatní | 2. 1. 2012 | Autor: Správce *

Kapacita sběrných nádob

kapacity a četnosti svozu celý text

ostatní | 18. 8. 2011 | Autor: Správce *

Sběrna kovových odpadů

informace celý text

ostatní | 16. 8. 2011 | Autor: Správce *