Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Soc. - právní ochrana dětí

Předmětem sociálně-právní ochrany dětí je ochrana práv a zájmů dětí v různých situacích, nejčastěji například při rozvodech rodičů nebo při zanedbávání povinné péče, řešení výchovy dětí. Velká pozornost je věnována problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.

Ačkoli Obecní úřad Bystřice nemá odbor sociálně právního zaměření, přesto jsme schopni Vám pomoci či poradit v dalším postupu při řešení problematiky, můžeme Vám zprostředkovat kontakt na Oddělení sociálně právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci, případně zprostředkovat Vaše oznámení, pokud na určitou skutečnost chcete upozornit. Pokud se ocitnete v situaci, kdy se dozvíte o dítěti, dle charakteristiky v níže uvedeném § 6, nebo se přímo Vás týkají skutečnosti, které jsou předmětem Sociálně právní ochrany dětí, obraťte se na nás.

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, § 9a, odst. 3, obecní úřad je povinen:

a) vyhledávat děti uvedené v § 6:

 • jejichž rodiče

  • 1. zemřeli,

  • 2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti

  • 3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;

 • které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;

 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší patnácti let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;

 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;

 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;

 • které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;

 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;

 • které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě   ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

   

b) působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti

c) projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte

d) projednat s dítětem nedostatky v jeho chování

e) sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující

f) poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů

g) oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6

Obec Bystřice má zpracovány jak Standardy sociálně-právní ochrany dětí, tak propagační materiály k této problematice. Veškeré dokumenty jsou k dispozici na následujících odkazech.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Sociálně-právní ochrana dětí - Informace pro dospělé, Informace v polštině

Sociálně-právní ochrana dětí - Informace pro děti a mládež, Informace v polštině

Kontakty:

Obecní úřad Bystřice, Bystřice 334, 739 95

Kontaktní osoba: Mgr. et Bc. Kateřina Bělavová DiS.

E-mail: katerina.belavova@bystrice.cz

Telefon: 558 995 121

Kancelář: č. 18, 1. patro

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Kajzarová

E-mail: martina.kajzarova@trinecko.cz

Telefon: 558 306 361

Kancelář: č. 326, 3. patro

Více informací naleznete zde:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/socialni_oblast/socialne-pravni-ochrana-deti-40518/

Ministerstvo práce a sociálních věcí

http://www.mpsv.cz/cs/7241

Kancelář veřejného ochránce práv

http://www.ochrance.cz/

Služby

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
16
17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30
31
1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice