Obsah

Ceníky prací a úkonů

Ceník úhrad za zřízení obslužnosti na pozemcích ve vlastnictví obce Bystřice - zde ke stažení , rozdělení obce na jednotlivé zóny - zde ke stažení

Ceník prací a úkonů platný od 1.1.2012 pro fakturaci za čištění odpadních vod ze žump, septiků a akumulačních jímek - zde ke stažení

Ceník pro stanovení finančních úhrad souvisejících s pronájmy majetku ve vlastnictví Obce Bystřice s účinností od 1.1.2022 - zde ke stažení 

Ceník za krátkodobý pronájem nebytových prostor v části nemovitostí ve vlastnictví Obce Bystřice - zde ke stažení

Ceník služeb poskytovaných od 19.1.2011 prostřednictvím jednotky SDH obce Bystřice - zde ke stažení

Ceník komunálních služeb platný od 1.1.2022 - zde ke stažení 

Ceník za kopírování platný od 1.9.2012 - zde ke stažení

Ceník za plakátovací služby platný od 9.4.2014 - zde ke stažení

Ceník - úhrada za poskytování informací podle zák. č. 106/1999 sb. ve znění pozdějších předpisů platný od 12.9.2012 -  zde ke stažení