Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Povinnosti provozovatelů malých zdrojů

Povinnosti provozovatelů malých zdrojů

Provozovatelům malých stacionárních zdrojů ukládá zákon č. 86/2002 Sb. (úplné znění vyhlášeno v zákoně č. 472/2005 Sb.) o ochraně ovzduší některé povinnosti, z nich nejdůležitější je povinnost pravidleně k 15. únoru příslušného roku podat opznámení o provozování malého zdroje zněčištění a každé dva roky provést autorizovanou osobou měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest a protokol o provedení těchto úkolnu předložit příslušnému orgánu ochrany ovzduší.

Základní informace

Provozovatel malého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší je povinen dle § 12 odst. 1) písm. f) a g) zákona č. 86/2002 Sb ., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších změn a doplňků
 
  • zajišťovat prostřednictvímoprávněnéosoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to zejména jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, seznam autorizovaných osob naleznete zde .
 
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Oznámení podává provozovatel malého zdroje znečišťování ovzduší. Provozovatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zdroj znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 200 kW skutečně provozuje; není-li taková osoba, považuje se za provozovatele vlastník zdroje znečišťování.
Podmínky a postup
Písemné oznámení o provedení a výsledku měření (kopie protokolu vypracovaného autorizovanou osobou) bude doručeno na OÚ Bystřice, Bystřice 334 – odbor výstavby – úsek ochrany ovzduší a zemědělství
Zahájení
Podáním oznámení na podatelně OÚ Bystřice, Bystřice 334 nebo jejím zasláním poštou.
Na kterém úřadu
U místně příslušného orgánu ochrany ovzduší, v jehož obvodu je malý zdroj znečišťování provozován, a tím je pro území k.ú. Bystřice, tj. OÚ Bystřice, Bystřice 334, odbor výstavby – úsek ochrany ovzduší a zemědělství.
Kde, s kým a kdy
Obecní úřad Bystřice, Bystřice 334, odbor výstavby – úsek ochrany ovzduší a zemědělství
(Po, St v době od 7.30 -16.30, ) nebo dle domluvy.

Potřebné doklady a podklady

Fotokopie protokolu o provedeném měření vypracovaného autorizovanou osobou, fotokopie živnostenského listu nebo aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, zřizovací listiny apod.
Poplatky
Nejsou.
Lhůty a termíny
Potvrzení o splnění zákonné povinnosti obvykle do 30 dnů.
Další činnosti
Nejsou stanoveny.
Vyřídit elektronicky
Vzhledem k charakteru podkladů není možné.

Sankce

Pokutu ve výši od 500.- do 150 000.- Kč uloží orgán obce provozovateli malého stacionárního zdroje, poruší-li alespoň jednu z povinností stanovených v §12, odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.
Datum vložení: 26. 6. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 6. 2012 0:00
Autor: Správce *

Úřad

logo

Kalendář svozu odpadů

Únor 2023
Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28
1
2
3 4 5

AED ProŽivot.CZ

logo

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice