Obsah

Obec Bystřice pořídila nový elektromobil
 

Obec Bystřice získala dotaci ve výši 500.000 Kč  na akci pod názvem: „Obec Bystřice –rozvoj alternativních způsobů dopravy“. V rámci realizace tohoto projektu bylo pořízeno nové vozidlo – elektromobil kategorie N1 pro úsek Technických služeb.

Projekt   přispívá   ke  snížení  hlukové, emisní   a   imisní   zátěže   životního prostředí intravilánu obce Bystřice, které vznikají v důsledku autodopravy.

logologo

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz     www.sfzp.cz