Obsah

Nové investiční akce

Zprávy

#

Přeložka silnice I/11 aktuálně

Stavba přeložky silnice I/11 pokračuje v nezměněném tempu. celý text

ostatní | 12. 10. 2016 | Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna

Přeložka silnice I/11 aktuálně

Stavba přeložky silnice I/11 pokračuje, po zimě se stavební práce rozjely naplno. celý text

ostatní | 13. 4. 2015 | Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna
#

Zahájení stavby polyfunkčního domu

V říjnu byla zahájena stavba polyfunkčního domu v centru obce, jejímž investorem je společnost Bystřice - Centrum a.s. V objektu jsou navrženy prostory pro komerční využití včetně ordinací lékařů a ve vyšších patrech pak byty. celý text

ostatní | 7. 10. 2014 | Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna
#

Výstavba přeložky silnice I/11 konečně zahájena

Koncem léta letošního roku byla konečně zahájena dlouho očekávaná stavba přeložky silnice I/11, která by měla výrazně ulehčit regionální dopravě po kapacitně nevyhovujících silnicích. celý text

ostatní | 10. 9. 2014 | Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna
#

Cyklostezka Návsí - Vendryně

Obce Návsí, Bystřice a Vendryně připravují realizaci investičního projektu cyklostezky, která by měla tyto tři obce spojit pro cyklisty pohodlnou a bezpečnou cyklostezkou. celý text

ostatní | 16. 9. 2013 | Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna

Nová příjezdová cesta k parkovišti v areálu škol

Problematická situace přístupu do areálu základních škol se smíšeným pěším a vozidlovým provozem vedla k požadavku na zajištění nového příjezdu k parkovišti v areálu základních škol. celý text

ostatní | 2. 9. 2013 | Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna

Rekonstrukce budovy PZŠ č.p.366

Budova polské základní školy č.p. 366 projde o prázdninách 2013 velkou rekonstrukcí. celý text

ostatní | 25. 6. 2013 | Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna
#

Zainvestování lokality Farské

Obec Bystřice připravila vybudování technické a dopravní infrastruktury ve významné lokalitě v blízkosti centra obce. celý text

ostatní | 2. 7. 2012 | Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna
#

Bezpečná kapacita silnice E75-I/11

Obci Bystřice se v rámci projektu "Bezpečná kapacita silnice E75-I11" podařilo získat z regionálního operačního programu dotaci na realizaci úprav Karpentské křižovatky a křižovatky u ČS Slovnaft. Celý projekt zahtnuje opatření na silnici I/11 v úseku od Bystřice po Ropici. Jedná se o úpravy křižovatek, zřizování nových přechodů přes tuto silnici v lokalitách s velkou kumulací pěších s cílem zvážit plynulost a zejména bezpečnost na této silnici. celý text

ostatní | 28. 6. 2012 | Autor:
#

Vodovod Škubňa 18

Na podzim roku 2011 obec Bystřice zahájila stavbu veřejného vodovodu v lokalitě Poremba - investiční akce s názvem "Vodovod Škubňa 18". celý text

ostatní | 24. 11. 2011 | Autor: Správce *
#

Výstavba inženýrských sítí Farské

Obec Bystřice na podzim roku 2011 zahájila výstavbu inženýrských sítí - vodovodu a kanalizace v lokalitě Farské. celý text

ostatní | 23. 11. 2011 | Autor: Správce *
#

Rekonstrukce a modernizace školských zařízení v Bystřici - ZŠ a MŠ II. etapa

Vestavba MŠ do Základní školy č.p. 402 celý text

ostatní | 20. 10. 2010 | Autor: Správce *
#

Revitalizace povodí Olše

Průběh realizace stavby celý text

ostatní | 8. 10. 2010 | Autor: Správce *