Obsah

Nová příjezdová cesta k parkovišti v areálu škol

Typ: ostatní
Problematická situace přístupu do areálu základních škol se smíšeným pěším a vozidlovým provozem vedla k požadavku na zajištění nového příjezdu k parkovišti v areálu základních škol.

Kritická situace ve smíšeném provozu hlavní přístupové komunikace do areálu základních škol, kdy docházelo ke kolizi mezi dětmi navštěvujícími mateřské a základní školy i dům dětí a mládeže s vozidly přivážejícími děti a přijíždějícími k parkovišti v areálu, vedla zastupitele obce k návrhu na řešení situace zřízením nové příjezdové komunikace. Tato komunikace byla navržena v trase mezi bytovými domy naproti evangelickému kostelu přes bývalé skateboardové hřiště až k parkovišti mezi českou a polskou základní školou. Komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná pozemní komunikace šířky 6 m se živičným povrchem.

Fotogalerie z průběhu stavby

stavba1

stavba2

Stavba byla dokončena v rekordně krátkém čase a do užívání byla předána v říjnu 2013.


Vytvořeno: 2. 9. 2013
Poslední aktualizace: 2. 9. 2013 00:00
Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna