Obsah

Připravovaná splašková kanalizace v lokalitě Karpentská

Typ: ostatní
Obec Bystřice se rozhodla dovybavit splaškovou kanalizací poslední větší lokalitu v obci - Vendryňské Zadky. Využije se před několika lety dobudovaná splašková kanalizace ve Vendryni, na kterou bude nová kanalizace napojena.

Na základě dříve zpracované studie se obec Bystřice rozhodla v lokalitě Vendryňské Zadky realizovat splaškovou kanalizaci. V současné době probíhá zpracování projektu pro územní řízení, jehož obsahem bude kromě samotné dokumentace úprava původně navrhované trasy s ohledem na majetkoprávní poměry v území a na stanoviska správců veřejné technické a dopravní infrastruktury.

Kanalizace bude napojena na kanalizaci ve Vendryni, část lokality, zejména podél silnice III/01142 na Karpentnou, bude odkanalizována gravitačně prostřednictvím tří větví gravitační kanalizace s čerpací stanicí a výtlačným potrubím do hlavní větve. Podstatná část samotných rodinných domů bude napojena gravitačně, ovšem s ohledem na konfiguraci terénu budou muset být některé domy napojeny prostřednictvím malých domovních čerpacích stanic.

V této části informace budou zveřejňovány k nahlédnutí upravené verze podle výsledku řešení majetkoprávních poměrů souvisejících s umístěním vedení kanalizace.

Studie (Voding Hranice), zveřejněná na ústním jednání dne 13.4.2016

Aktualizovaná situace


Vytvořeno: 15. 4. 2016
Poslední aktualizace: 15. 4. 2016 00:00
Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna