Obsah

Významné stavby v obci Bystřice

Zprávy

Pěší dopravní omezení v centru obce

V souvislosti s dokončováním polyfunkčního domu v centru obce se realizují venkovní komunikační plochy včetně veřejných prostranství, a proto dojde od pondělí 14.9.2015 k úplnému uzavření dosavadního průchodu pěší zónou. celý text

ostatní | 10. 9. 2015 | Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna

Přeložka silnice I/11

pro nejaktuálnější informace o průběhu stavby přeložky silnice I/11 byl zřízen nový web "Silnice I/11" celý text

ostatní | 29. 6. 2015 | Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna
#

Stavba přeložky silnice I/11

Koncem léta letošního roku byla konečně zahájena dlouho očekávaná stavba přeložky silnice I/11, která by měla výrazně ulehčit regionální dopravě po stávajících kapacitně nevyhovujících silnicích. celý text

ostatní | 12. 11. 2014 | Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna

Základní škola

Na co jsme nejvíce v Bystřici hrdí? Je to „Dostavba základní školy“, která byla slavnostně otevřena 3.9.1999 ministrem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Eduardem Zemanem a místopředsedkyní PS Parlamentu ČR Petrou Buzkovou. Nová škola má 13 kmenových tříd pro českou základní školu a 11 odborných, perfektně vybavených učeben, ve kterých se učí jak děti české, tak polské národnosti. celý text

ostatní | 26. 6. 2012 | Autor: Správce *
#

Krytý bazén

Stavba byla zahájena v listopadu 2000 a ukončena pak v srpnu 2001. Celkové náklady stavby byly přibližně 34 mil. Kč, část nákladů ve výši cca 8,8 mil. Kč pokryla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Objekt zahrnuje bazénovou halu s plaveckým bazénem 25 m a bezprostředně navazujícím dětským bazénkem. Bazény jsou doplněny několika vodními atrakcemi. celý text

ostatní | 26. 6. 2012 | Autor: Správce *
#

Pěší a relaxační zóna

V rámci revitalizace centra obce se nám podařilo připravit realizaci pěší a relaxační zóny v místě bývalého zahradnictví v centru obce. Na uvedenou investici se podařilo zajistit i finanční prostředky, a tak byla v průběhu prázdnin zahájena jeho realizace. celý text

ostatní | 26. 6. 2012 | Autor: Správce *
#

Dům s pečovatelskou službou "Senior"

Stavba byla zahájena v květnu 2002 a ukončena v červenci 2003. Celkové náklady stavby byly kolem 63 miliónů Kč, podstatná část nákladů, tj. 42 mil. Kč, byla kryta ze státního rozpočtu prostřednictví Státního fondu rozvoje bydlení při Ministerstvu pro místní rozvoj. V objektu je zajištěno ubytování pro 64 osob v 53 garsoniérách, 3 bytech 1 + 1 a 4 bytech 2 + kk o velikostech 24,5 – 71 m2. celý text

ostatní | 26. 6. 2012 | Autor: Správce *

Výměna oken ve staré české základní škole

Obec se jako každoročně snaží pro dofinancování realizace nových investic stejně jako oprav stávajících objektů zajistit finanční prostředky ze státního rozpočtu. První vlaštovkou byla informace z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o zařazení akce „ Výměna oken ve staré české základní škole“ do státního rozpočtu ČR pro rok 2007. Stát podpořil tuto investici částkou 4,5 milionu korun. celý text

ostatní | 26. 6. 2012 | Autor: Správce *
#

Podchod pod silnicí I/11 v Bystřici.

Stavba byla zahájena v září roku 2004 a ukončena v srpnu 2005. Celkové náklady stavby byly více než 18 mil. Kč. Stavba byla realizována s výraznou podporou státu, který prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury poskytl pro uvedenou stavbu dotaci ve výši 15,084 mil. Kč. Tato dotace obci výrazně zjednodušila finanční zajištění této pro občany obce velice potřebné investice. celý text

ostatní | 26. 6. 2012 | Autor: Správce *
#

Zateplení budov školského areálu a OÚ

Obec Bystřice obdržela v roce 2008 dotaci z Ministerstva životního prostředí na projekt "Rekonstrukce ZŠ a MŠ v Bystřici - komplexní zateplení." V rámci tohoto projektu byla provedena celková rekonstrukce opláštění budov obecního úřadu a základních škol. celý text

ostatní | 26. 6. 2012 | Autor: Správce *
#

Nový dům dětí a mládeže

Po náročné realizaci nadstavby stávající mateřské školy pro potřeby DDM se občané obce, zejména pak děti a mládež, konečně dočkali nových prostorů pro dům dětí a mládeže. V úterý 10.10.2006 jim byl do užívání slavnostně předán nový dům dětí a mládeže. Stavba vznikla za výrazného přispění státu, kdy více než tři čtvrtiny nákladů stavby byly hrazeny z dotace ministerstva financí. celý text

ostatní | 26. 6. 2012 | Autor: Správce *
#

Rozšíření splaškové kanalizace v Bystřici

Obec Bystřice je součásti velkého projektu, který si klade za cíl zlepšit životní prostředí regionu. Hlavně čistotu řeky Olše.
Jedná se o podstatné odkanalizování osmi obcí a měst našeho regionu, jmenovitě se jedná o Mosty u.Jabl., Jablunkov, Návsí, Bystřice, Vendryně, Třinec, Č.Těšín a Těrlicko. Celkové náklady projektu činí cca 1 miliardu korun. celý text

ostatní | 26. 6. 2012 | Autor: Správce *