Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Stavba přeložky silnice I/11

Stavba přeložky silnice I/11

Koncem léta letošního roku byla konečně zahájena dlouho očekávaná stavba přeložky silnice I/11, která by měla výrazně ulehčit regionální dopravě po stávajících kapacitně nevyhovujících silnicích.

Hlavním zhotovitelem stavby se podle výsledku výběrového řízení stala společnost MOTA-ENGIL-Central Europe.

Výstavba byla zahájena v září realizací přeložek veřejné dopravní a technické infrastruktury, po nichž bude následovat výstavba mostních objektů a souběžně i samotná stavba silničního tělesa. V předstihu byla provedena pasportizace místních komunikací a staveb v bezprostřední blízkosti budoucí komunikace pro pozdější posuzování negativních vlivů stavby na komunikace a budovy včetně souvisejícího rozhodování o náhradách škod způsobených stavbou na majetku třetích osob. Kontaktní osobou zhotovitele stavby pro styk s občany je Ing. Karel Strakoš (tel.: 602213187)

12.11.2014

V souvislosti s postupem prací bude zhotovitel zajišťovat vytýčení stávajících inženýrských sítí, Za tím účelem budou mimo jiné i na soukromé pozemky vstupovat pracovníci pověření zhotovitelem, kteří se prokáží služebním průkazem. Osobám bez takového průkazu není žadný vlastník soukromého pozemku povinen umožnit vstup na svůj pozemek, byť by prohlašoval, že je pověřen zhotivtelem stavby k provádění úkonů spojených se stavbou.

Pro minimalizaci negativního dopadu stavby na vlastníky a uživatele nemovitostí v okolí stavby byly současně stanoveny trasy pro příjezd ke staveništi a zhotovitel ani žádný z jeho poddovatelů není oprávněn užívat pro příjezd jiné trasy. Pokud kdokoliv zjistí, že se po místní komunikaci pohybuje vozidlo, které tam nemá co dělat, je nezbytné o tom informovat kontaktní osobu zhotovitele stavby nebo odbor výstavby OÚ Bystřice s uvedením registrační značky vozidla, místa a data zjištění případně pořízením fotografie.

Datum vložení: 12. 11. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 11. 2014 0:00
Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna

Úřad

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice