Obsah

Výměna oken ve staré české základní škole

Typ: ostatní
Obec se jako každoročně snaží pro dofinancování realizace nových investic stejně jako oprav stávajících objektů zajistit finanční prostředky ze státního rozpočtu. První vlaštovkou byla informace z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o zařazení akce „ Výměna oken ve staré české základní škole“ do státního rozpočtu ČR pro rok 2007. Stát podpořil tuto investici částkou 4,5 milionu korun.

Během prázdnin tak došlo k celkové výměně oken ve staré české základní škole. Byla nahrazena okny, která vykazují nejlepší parametry, co do provedení, tak i do energetické úspornosti. Průběh realizace byl ovlivněn nepředpokládaným osazením původních oken, které vyžadovalo úpravu kotvení nových oken a mírně tak zpozdilo celkové dokončení stavby. Nicméně začátek školního roku nebyl tímto nepatrným prodlením ovlivněn. Nová okna významně zlepšila vzhled naší stařičké školy a určitě zpříjemní dětem pobyt v ní. Další etapou bude zateplení obvodového pláště, na které budeme opět chtít zajistit dotaci z veřejných prostředků.
 


Vytvořeno: 26. 6. 2012
Poslední aktualizace: 26. 6. 2012 00:00
Autor: Správce *