Obsah

Základní škola

Typ: ostatní
Na co jsme nejvíce v Bystřici hrdí? Je to „Dostavba základní školy“, která byla slavnostně otevřena 3.9.1999 ministrem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Eduardem Zemanem a místopředsedkyní PS Parlamentu ČR Petrou Buzkovou. Nová škola má 13 kmenových tříd pro českou základní školu a 11 odborných, perfektně vybavených učeben, ve kterých se učí jak děti české, tak polské národnosti.

Mezi českou a polskou základní školou se podařilo vybudovat spojovací krček tzv. „Most přátelství a spolupráce“ a děti z II. stupně základní školy s polským jazykem vyučovacím se dostanou přímo do jídelny, společných odborných učeben a tělovýchovné části školy (tělocvična, hala, venkovní sportoviště). Součástí dostavby ZŠ je rekonstrukce střechy 100-letého objektu základní školy s polským jazykem vyučovacím. V půdních prostorech byla provedena vestavba tří učeben se sborovnou. Nutno dodat, že na dostavbu školy bylo získáno ze státního rozpočtu 123 mil. Kč, obec přispěla 35 mil. Kč. Nákup školních pomůcek ve výši 2 mil. Kč financovalo MŠMT, vybavení školy nábytkem hradila zcela obec.V roce 2000 se podařilo rekonstruovat střechu druhého objektu základní školy s polským jazykem vyučovacím za 2 mil. Kč.

Model společné školy, který jsme v Bystřici vytvořili, někteří před jeho realizací zpochybňovali, nicméně opak se ukázal pravdou. Stýkání dětí, rodičů a ostatních občanů různých národností vede k prolínání zvyků a tradic, prohlubuje vzájemné poznání, pochopení, sebeúctu a toleranci. Při návštěvě regionu prezident České republiky Václav Havel dne 15.6.1993 uskutečnil jednání v Bystřici, jehož tématem bylo soužití národnostních menšin na Těšínsku. Uvedenou problematikou se při návštěvě Bystřice rovněž zabývali předseda vlády Petr Pithart a předseda PS Parlamentu ČR Miloš Zeman.

 


Vytvořeno: 26. 6. 2012
Poslední aktualizace: 26. 6. 2012 00:00
Autor: Správce *