Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Zdravá obec a MA 21

loga

Zdravá obec a MA 21 v obci Bystřice

 

Dne 6.4.2022 proběhlo ustanovující setkání Komise pro Místní agendu 21 a NSZM. V rámci zasedání byly také představeny aktivity pro rok 2023.

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ KOMISE PRO MÍSTNÍ AGENDU 21 A NSZM (209.51 kB)

 

DEN ORNITOLOGIE

Ve čtvrtek 13.4.2023 jsme mohli vidět pěkně zblízka práci profesionální ornitoložky Katky Ševčíkové z ČSO. V dopoledních hodinách byl připraven program pro děti 4. tříd ZŠ Bystřice i dla dzieci z 4.-5. klasy z PSP Bystrzyca. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o naších opeřených sousedech...V odpoledních hodinách byl program připraven pro širokou veřejnost. Po procházce byl workshop na téma „Jak pomoctopeřencům“. Tématem bylo, jak se starat o ptactvo během zimních i letních měsíců, jak správně vyrobit ptačí bundu či krmítko a podobně. Diskuse probíhala ve velice uvolněném stylu. Občerstvení bylo poskytnuto místní pekárnou. Za materiál a technickou pomoc při výrobě budek jsme vděčni místnímu stoláři.

 

DEN OTUŽILCŮ

V únoru proběhla jedna z leporela akcí souvisejících s oslavou výročí obce. V rámci této akce došlo k ponoru mnoha otužilců nejen z obce Bystřice, ale také z okolních obcí. Součástí obce byly také mnohé doprovodné aktivity, jako například diskuse s praktickým lékařem o dopadech otužování, předávání zkušeností od aktivních otužilců (jak začít s otužováním, na co si dát pozor a podobně).

 

1.9.2022 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ KOMISE PRO MÍSTNÍ AGENDU 21 A NSZM (535.91 kB)

I letos se uskutečnilo pravidelné setkání Komise pro MA21 a NSZM. Jednalo se opět setkání velice příjemné. Komise se shodla na principech místní agendy a rovněž plánovala akce do příštích let.
 

28.4.2022 DEN ZEMĚ

MOTTO:           Naše planeta je ZEMĚ  22. 4. 2022

Tato akce probíhá již každoročně a je spojena s environmentálním vzděláváním a úklidem obce. Letošní přednášky byly zaměřeny na děti z mateřských škol až po žáky 9. tříd. Poslucháčům bylo přizpůsobeno jak téma, tak styl přednášky. Zapojena byla například tato témata:

-        beseda s myslivcem
-        beseda o vodě a rybách 
-        beseda o včelách
-        beseda Beskydy 
-        ochrana stromů
-        byliny v přírodě
-        chovatelský rok
-        o životě bez odpadu

Akce byla obohaceno o exkurzi do čističky odpadních vod a o ukázku techniky odpadové firmy.
Po dokončení tohoto bloku probíhal úklid obce, kdy byly zajištěny úklidové i ochranné pomůcky.

 

6.9.2021 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ KOMISE PRO MÍSTNÍ AGENDU 21 A NSZM

I v letošním roce 2021 realizuje obec Bystřice aktivity místní Agendy 21 (MA21) a Zdravé obce.

V souvislosti s tímto členstvím a uplatňovanými principy místní Agendy 21 se dne 18. 6. 2021 konal tzv. Kulatý stůl mladých pro žáky obou bystřických škol na téma “Estetizace obce Bystřice“.

V podobném duchu se dne 29. 6. 2021 uskutečnilo Veřejné fórum, které bylo zaměřeno na stejné téma a  byly zde rovněž představeny návrhy vizuálního řešení obce.

Ještě dříve se dne 25. 6.2021 v DPS Bystřice konala aktivita pod názvem „Děti seniorům, senioři dětem“, kde kromě prezentace připraveného programu dětí a seniorů se uskutečnil i  mezigenerační turnaj.

Dne 2. 9. 2021 byla realizována ve sborovém centru LECAV konference v rámci MA21 na téma udržitelného rozvoje.

Všechny 4 aktivity jsou spolufinancovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu s názvem "Zdravě, živě, udržitelně - MA21 v obci Bystřice" z dotačního titulu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“.

Zpráva z Veřejného fóra 2021

18. 9. 2020 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ KOMISE PRO MÍSTNÍ AGENDU 21 A NSZM

Zpráva z aktivity "Děti seniorům, senioři dětem 2020"

I v letošním složitém roce Bystřice realizuje nepřeberné množství akcí. Jednou z nich, je oblíbená akce „Děti seniorům, senioři dětem“, jejíž další ročník se uskutečnil dne 11. 9. 2020 v areálu DPS – Senior v Bystřice.

Hlavními organizátory této mezigenerační open air aktivity byla obec Bystřice, DPS Senior, zástupci z řad neziskových subjektů i podnikatelů.

Účastníci si užili nejen krásného slunečného počasí, ale především pěveckého vystoupení základní umělecké školy a společného setkání nad skvělým občerstvením. Jsme velice rádi, že se tato akce těší oblibě nejen seniorů, ale i ostatních účastníků.

Těšíme se i na další ročník.

foto1 foto2 foto3 foto4

Zpráva z aktivity "Děti seniorům, senioři dětem 2019"

Dne 21. 6. 2019 se v areálu DPS – Senior v Bystřice konalo zábavné dopoledne. Jednalo se
o aktivitu nazvanou „Děti seniorům, senioři dětem“, která se konala v rámci realizace projektu s názvem „Zdravě, živě, udržitelně – MA21 v obci Bystřice“. Na realizaci tohoto projektu získala obec dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hlavními organizátory této nové mezigenerační open air aktivity byla obec Bystřice, DPS Senior
a VITALITY Slezsko, s. r. o. Akce proběhla rovněž ve spolupráci s místními základními školami.

Celá zpráva ke stažení

foto foto foto foto foto
foto foto foto foto foto
foto foto foto foto foto
foto foto foto foto foto
foto foto foto foto foto

"Děti seniorům, senioři dětem"

Dne 21. 6. 2019 se uskuteční další z aktivit projektu s názvem „Zdravě, živě, udržitelně – MA21 v obci Bystřice“, který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Tentokrát se jedná o aktivitu s názvem "Děti seniorům, senioři dětem"

Plakát

PROJEKT "Zdravě, živě, udržitelně - MA21 v obci Bystřice", AKTIVITY MÍSTNÍ AGENDY 21, NÁRODNÍ SÍTĚ ZDRAVÝCH MĚST

I v letošním roce 2019 realizuje obec Bystřice aktivity místní Agendy 21 (MA21) a Zdravé obce. R. Wróbel, starosta obce Bystřice a odpovědný politik MA21, se spolu se Š. Sikorovou, koordinátorkou MA21, v lednu 2019 zúčastnili v Praze konference Národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů České republiky (NSZM) s názvem Udržitelně a zdravě ve městech. Konference byla především inspirací a prezentací dobrých praktik Zdravých obcí a měst zapojených do celonárodní sítě, jejíž je obec Bystřice členem. Je jedinou obcí z území okresů Frýdek-Místek a Karviná. Na území obce Bystřice jsou již nyní pravidelně realizovány aktivity, které principy MA21 i Zdravých měst naplňují, např. Den Země, Den s IZS, Alis Run atp.

V souvislosti se členstvím obce Bystřice v NSZM a uplatňovanými principy místní Agendy 21 se ve dnech 4. a 5. 4. 2019 konala v budově MUZ-IC v Bystřici tzv. školní fóra.

V podobném duchu se ve sborovém centru LECAV dne 29. 4. 2019 v přátelské atmosféře uskutečnilo tzv. Veřejné fórum, a to v rámci projektu s názvem "Zdravě, živě, udržitelně - MA21 v obci Bystřice", na jehož realizaci obec Bystřice v letošním roce získala spolufinancování z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“.

Více informací v přiloženém dokumentu

Zpráva z Veřejného fóra 2019

foto foto foto foto foto
foto foto foto foto foto
foto foto foto foto foto
foto foto foto foto foto
foto foto foto  

 

Autor: Ing. Šárka Sikorová
Datum: 03.05.2019

Organizační zajištění projektu Zdravá obec a MA21

Odpovědný politik Zdravého města a MA21

Mgr. Roman Wróbel – starosta obce

Politik Zdravé obce a MA21 zodpovídá za strategickou část, za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit a za celkové směřování obce v této oblasti. Politik též reprezentuje municipalitu vzhledem k uvedeným aktivitám.

Koordinátorka Zdravého města a MA21

Ing. Aneta Koňaříková – projektový manažer

Koordinátorka Zdravé obce a MA21 koordinuje, prezentuje a medializuje celý proces realizace projektu. Spolupracuje s politikem, klíčovými partnery v rámci úřadu, externími subjekty a s veřejností.

Komise pro místní Agendu 21 a NSZM

Komise je poradním orgánem Rady obce, který odborně a manažersky dohlíží nad procesy projektu Zdravá obec a MA21. Působnost a kompetence výboru se vztahují na všechny činnosti města, které se týkají Zdravé obce a MA21. Toto uskupení je orgánem fungujícím na základě mezisektorového partnerství – jsou zde zastoupeny subjekty z řad veřejné správy, podnikatelského i neziskového sektoru. Komise je významným partnerem koordinátora, ale i politika Zdravé obce a MA21.

Komise ve stávajícím volebním období pracuje ve složení:

Mgr. Roman Wróbel – předsedseda Komise

Ing. Aneta Koňaříková – místopředsedkyně Komise

Mgr. Marcel Čmiel – veřejná správa

Věslav Szpak – neziskový sektor

Bc. Jarmila Wróblová – neziskový sektor

Ing. Stanislav Mitręnga – podnikatelský sektor

VEŘEJNÉ FÓRUM

Dne 29.4.2019 od 15:30 hod proběhne ve sborovém centru LECAV veřejné fórum v rámci projektu "Zdravě, živě, udržitelně - MA21 v obci Bystřice", který je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje.

Plakát

ŠKOLNÍ FÓRA V OBCI BYSTŘICE

V souvislosti se členstvím obce Bystřice v Národní síti Zdravých měst a uplatňovanými principy místní Agendy 21 se ve dnech 4. a 5. 4. 2019 konala v budově MUZ-IC v Bystřici tzv. školní fóra. Přítomni byli nejen žáci obou bystřických škol (celkem 51 žáků ve dvou dnech), kteří pracovali v náhodně vytvořených skupinách u 5 stolů, ale také sám předseda Národní sítě Zdravých měst (NSZM) – Petr Hermann, který školní fóra moderoval, zástupci vedení škol i obce. Více informací

foto1 foto2 foto3
foto4 foto5 foto6
foto6 foto7 foto9
foto10 foto11 foto12

Autor: Ing. Šárka Sikorová
Datum: 08.04.2019

I v letošním roce - 2019 realizuje obec Bystřice aktivity místní Agendy 21 (MA21) a Zdravé obce.

Mgr. Roman Wróbel, starosta obce Bystřice a odpovědný politik MA21, se spolu s Ing. Šárkou Sikorovou, koordinátorkou MA21, v lednu 2019 zúčastnili v Praze konference Národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů České republiky s názvem Udržitelně a zdravě ve městech. Konference byla především inspirací a prezentací dobrých praktik Zdravých obcí a měst zapojených do celonárodní sítě, jejíž je obec Bystřice členem. Je jedinou obcí z území okresů Frýdek-Místek a Karviná. Na území obce Bystřice jsou již nyní pravidelně realizovány aktivity, které principy MA21 i Zdravých měst naplňují, např. Den Země, Den s IZS, Alis Run atp. A mnohé aktivity se již v této době k realizaci připravují.

V nejbližší době se uskuteční v budově MUZ-IC tzv. školní fóra obou místních základních škol. 4. 4. 2019 žáků základní školy s českým jazykem vyučovacím o den později žáků základní školy s polským jazykem vyučovacím. Cílem školních fór, které se uskuteční dle jednotného scénáře, je podnítit žáky, aby přemýšleli i o rozvoji a možnostech zlepšení v obci, měli zájem o okolí, o vyhledávání informací, fóra by v nich měla podnítit místní patriotismus vč. následné zpětné vazby od zástupců vedení obce.

Obec Bystřice v letošním roce rovněž získala spolufinancování z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ na projekt s názvem "Zdravě, živě, udržitelně - MA21 v obci Bystřice", v rámci kterého se uskuteční další aktivity spojené s uplatňováním principů MA21. V dubnu se uskuteční tzv. Veřejné fórum, na kterém bude revidována realizace největších priorit dle závěrů Veřejného fóra konaného v roce 2018, stanovovány budou nové priority v jednotlivých oblastech rozvoje obce tak, jak je vnímají samotní občané. V rámci zmiňovaného projektu se ještě uskuteční v červnu 2019 aktivita s názvem Děti seniorům, senioři dětem a zářijová Konference zástupců obcí z území ORP Třinec s mottem "Dobře vedený region".

O podrobnostech z výše uvedených akcí budete informováni.

Autor: Ing. Šárka Sikorová
Datum: 02.04.2019

Bystřice je od roku 2017 členem Místní Agendy 21 a zároveň součástí projektu Zdravá obec.

Místní Agenda 21 je mezinárodní program zakotvený v dokumentu OSN - Agenda 21, k jehož naplňování se zavázaly desítky států vč. České republiky.

I obec Bystřice se rozhodla pro zkvalitnění veřejné správy pomocí implementace Místní Agendy 21. 

Úspěch tkví zejména v zodpovědnosti, otevřenosti, efektivnosti instituce, spojitosti strategií i na účasti veřejnosti na rozhodovacích a dalších procesech. 

Bystřice se bude v průběhu let 2017-2018 snažit postoupit z kategorie "zájemci" do kategorie "D" a začít taktéž s plněním kritérií kategorie "C". 

Projekt Zdravé město je taktéž mezinárodní projekt garantovaný Světovou zdravotní organizací (WHO). Vychází ze strategie Světové zdravotní organizace Zdraví 21 a z dokumentu OSN Agenda 21. Cílem Projektu Zdravé město je vytvářet podmínky pro kvalitnější a zdravější život obyvatel měst.

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice. V roce 1994 vznikla asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Je jedinou municipální asociací v ČR, která má ve svém statutu systematickou podporu praktické realizace hodnot udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života v podmínkách měst, obcí a regionů.

Zdravé město je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního projektu. Je zejména projektem komunitním, který otevírá prostor pro aktivity a zájmy obyvatel.

Více informací o místní Agendě 21: http://ma21.cenia.cz
Více informací o projektu Zdravá obec a NSZM ČR: https://www.zdravamesta.cz

MA21zdravé města

 

 

 

 

Jak to vidíte vy?

Zdravou obec je nutné vnímat jako dlouhodobý a stále se vyvíjející projekt, který předpokládá aktivní zapojení obyvatelstva do rozvojových aktivit města. Proto není možné pojem „Zdravá obec“ chápat jako současný a ukončený stav obce. Zdravá obec se zabývá všemi oblastmi života, které mohou mít vliv nejen na zdraví, ale i celkovou pohodu obyvatel. Nejedná se tedy pouze o stav životního prostředí, ale zejména o životní styl lidí a o jejich pocit spokojenosti v obci. Obec Bystřice je Zdravou obcí od roku 2017. Pomocí aktivit realizovaných v rámci projektu Zdravé město a uplatňováním principů MA21 usiluje Bystřice o zajištění podmínek pro kvalitní a spokojený život svých obyvatel. Základními cíli, které si obec při vstupu do projektu stanovila, jsou vysoká participace s občanským sektorem a vysoký důraz na zkvalitňování zdravého životního stylu obyvatel. Realizace jednotlivých aktivit a činností ve Zdravé obci Bystřice je zaměřena na:

  • podporu zdraví a kvality života obyvatel,
  • strategické řízení obce s ohledem na udržitelný rozvoj,
  • vytváření místního partnerství (dobrá a funkční spolupráce obce a jejich partnerů),
  • zvyšování kvality veřejné správy (zavádění nástrojů řízení kvality – MA21, benchmarking),
  • komunitní plánování (zapojování veřejnosti do plánovacích procesů),
  • podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
  • pořádání osvětových kampaní (Den Země, Den s IZS, Alis run- Bystřický běh s úsměvem),
  • systematickou dotační podporu aktivit naplňujících myšlenky Zdravé obce,
  • prezentaci projektu

Bystřice plní od roku 2017 Kritéria MA21 platná pro kategorii D. V roce 2018 byly poprvé zrealizovány veřejná a školní fóra, jakožto součást plnění kategorie C.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU ZDRAVÁ OBEC BYSTŘICE A MA21

Odpovědný politik Zdravého města a MA21

Mgr. Roman Wróbel – starosta obce

Politik Zdravé obce a MA21 zodpovídá za strategickou část, za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit a za celkové směřování obce v této oblasti. Politik též reprezentuje municipalitu vzhledem k uvedeným aktivitám.

Koordinátorka Zdravého města a MA21

Mgr. Kateřina Dubská – samostatné funkční místo v přímé gesci starosty a politika Zdravé obce a MA21 Koordinátorka Zdravé obce a MA21 koordinuje, prezentuje a medializuje celý proces realizace projektu. Spolupracuje s politikem, klíčovými partnery v rámci úřadu, externími subjekty a s veřejností.

Výbor pro místní Agendu 21 

Výbor je poradním orgánem rady obce, který odborně a manažersky dohlíží nad procesy projektu Zdravá obec a MA21. Působnost a kompetence výboru se vztahují na všechny činnosti města, které se týkají Zdravé obce a MA21. Toto uskupení je orgánem fungujícím na základě mezisektorového partnerství – jsou zde zastoupeny subjekty z řad veřejné správy, podnikatelského i neziskového sektoru. Výbor je významným partnerem koordinátora, ale i politika Zdravé obce a MA21.

Výbor ve stávajícím volebním období pracuje ve složení:

Mgr. Roman Wróbel – předsedseda výboru

Mgr. Kateřina Dubská – místopředsedkyně

Mgr. Marcel Čmiel

Věslav Szpak

Bc. Jarmila Wróblová

Ing. Stanislav Mitręga

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Obec Bystřice v roce 2018 uspořádala pro občany veřejné fórum a školní fóra pro žáky základních škol.

1. VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉ OBCE BYSTŘICE

Fórum Zdravé obce Bystřice se uskutečnilo 3. května 2018 od 16.00 hodin ve sborovém centru LECAV v Bystřici a zúčastnilo se jej 51 občanů. Na veřejném fóru byly veřejností definovány největší priority v jednotlivých oblastech rozvoje obce tak, jak je vnímají samotní občané. Vyřešení těchto problémů považují občané za základní předpoklad pro zlepšení kvality života v obci. Priority, na jejichž významnosti se účastníci veřejného projednaní shodli, jsou následující:

Pořadí

Námět

Počet hlasů

1.

Dokončení klidové zóny kolem Hluchové

30

2.

Nový velký společenský sál

16

3. - 4.

Zavedení inteligentního svozu odpadů v obci

11

3. - 4.

Rozšíření péče o seniory na 24 hodin

11

5. - 6.

Zavedení radaru na Nýdek a od veteriny směr Třinec

4

5. - 6.

Chodník na Nýdek

4

7. - 8.

Rozšíření služby OBECNÍ POLICIE (více směn, více strážníků)

3

7. - 8.

Naučná cyklostezka kolem Bystřice

3

9. - 10.

Zajištění bezbariérových vstupů do veřejných prostor

1

9. - 10.

Nový divadelní, taneční sál

1

11. -14.

Přírodní koupaliště na řece Hluchové

0

11. -14.

Organizování kurzů pro starší a pokročilé

0

11. -14.

Podpora vzniku služeb a drobného podnikání v rámci jejich poskytování v obci

0

11. -14.

Zajištění infrastruktury: odstavná parkoviště, VO, informační tabule, mapy

0

Podrobné výsledky Fóra byly předloženy k projednání Zastupitelstvu obce Bystřice a zastupitelstvo, formou usnesení, vzalo na vědomí Zápis z Veřejného fóra Zdravé obce Bystřice pro rok 2018.fóra

2. ŠKOLNÍ FÓRA

Školní fóra se uskutečnily 24. a 30. dubna 2018 od 9.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice a navštívilo jej přes 80 žáků ze dvou bystřických základních škol (s českým a polským jazykem vyučovacím). Žáci diskutovali s koordinátorkou a politikem ZO a MA21 nad budoucností obce a škol.

Nejvíce hlasů v rámci školského zařízení obdržely prostorné šatní skříňky po každého žáka, více kulturních a výjezdových školních akcí a kvalitnější a pestřejší školní obědy.

Z hlasování o dění vzešlo, že nejvíce by studenti ZŠ chtěli v obci stánek s rychlým občerstvením/kebab, opravení nádražní budovy a prostoru před ní, dokončení chodníků a posílení osvětlení v okrajových částech obce.

fóra

Zápisy

Zápis z 1. schůze Výboru pro místní Agendu 21 obce Bystřice

Zápis z 2. schůze Výboru pro místní Agendu 21 obce Bystřice

Zápis z Veřejného fóra 2018

Zpráva o průběhu akce Den Země 2018

Úřad

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
16
17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30
31
1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice