Obsah

Senior taxi obce Bystřice

Od 1.7.2018 zahájila Obec Bystřice pro své občany novou službu Senior Taxi obce.

Služba probíhá ve spolupráci s firmou Gibin taxi.

foto   foto             

Služba je určena:

Pro občany s trvalým pobytem na území obce Bystřice, kteří dosáhli věku 70 let (a výše), příp. jsou mladší 70-ti let, ale jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Služba je zajišťována:

 • každý pracovní den v kalendářním roce v čase od 07:00 – 16:00 hod.,
 • pouze na katastrálním území obce Bystřice a jejich přilehlých obcích tj. Vendryně, Hrádek, Jablunkov     a Třinec na předem určená stanoviště:
  • Nemocnice, polikliniky, ordinace lékařů
  • Lékárny,
  • Pošty,
  • Hřbitovy,
  • Obecní úřad, Městský úřad,
  • Dům s pečovatelskou službou Jablunkov, Návsí, Bystřice,
  • Domov sv. Alžběty,
  • Sanatorium,
  • Nákupní střediska,
  • Autobusové stanoviště, vlaková nádraží

Výše úhrady:

30,- Kč za jednu jízdu v rámci trasy v obci Bystřice v jenom směru (bez ohledu na počet ujetých km)

50,- Kč za jednu jízdu mimo obec Bystřici (tj. Třinec, Vendryně, Hrádek, Jablunkov)

 

Službu SENIORTAXI může občan využít max. 10 krát v měsíci s tím, že cesta jedním směrem se považuje za jednu jízdu a cesta zpět jako jízda druhá.

Podmínky:

 •  Službu je zapotřebí objednat předem, dle aktuální potřeby uživatele služby na určeném telefonním čísle 774 130 669.

Co musím udělat, abych mohl službu využívat?

 • Stačí si objednat auto na tel. 774 130 669 a pak u řidiče po předložení dokladů (občanský průkaz nebo průkaz ZTP nebo ZTP/P) vyplnit a podepsat 2 listiny - žádost o zavedení služby SENIOR TAXI  Obce a souhlas se zapracováním os. údajů. Potom Vám bude vydána průkazka Senior taxi s poř. číslem.
 • Tyto dokumenty vyplníte pouze při první jízdě, při příštím objednání taxi už předložíte jen doklad totožnosti a průkazku Senior taxi.

foto