Obsah

MSFF

eu

eu

Logo

Mezinárodní svatojánský folklórní festival je jednou z aktivit partnerského projektu s názvem „Cesty k pramenům", jehož vedoucím partnerem byla Obec Bystřice. Partnerem projektu byl Goleszowski Ośrodek Kultury, který připravil a realizoval za účasti členů souborů „Łączka" a „Bystrzyca" aktivity „Folklór v regionu" a „Goleszowsko gościna".

 
Projekt byl spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013.
 
 
Charakteristika - geneze projektu „Cesty k pramenům"
 
             Folklórní zvyky a tradice mají v regionu hluboké kořeny, mnohdy jsou však již zapomenuty. Zejména mladí lidé dnes nemají žádné povědomí a znalosti o historii spjaté s folklórem, tradicemi a regionem, ve kterém žijí. Právě tyto zvyky, tradice a řemesla (pouštění věnců po řece, skok přes oheň, práce bednářů, hrnčířů, atd.) představují tzv. prameny, jež jsou sice ukryty, ale po jejich nalezení a oživení budou moci v celé své kráse vytrysknout na povrch. 
             Tyto důvody vedly Obec Bystřice k podání projektové žádosti v rámci fondu mikroprojektů OPPS ČR-PR  s názvem „Cesty k pramenům". Jednalo se o tzv. Projekt typu A, ve kterém byla Obec Bystřice vedoucím partnerem. Partnerem projektu byl GOK /Goleszowski Ośrodek Kultury/. Ptáte se proč? V Goleszówě probíhají každoročně tradiční „Dni Goleszówa". Oba partneři chtějí na tyto akce navázat dalšími společnými akcemi s folklórní tématikou s cílem oživit různé dávné zvyky, řemesla a tradice a vyvolat v návštěvníkovi sounáležitost s kulturním dědictvím regionu.
              Nutno zdůraznit i Obec Bystřice nebyla na tomto poli naprostým nováčkem. Jeji aktivita „Mezinárodní svatojánský folklórní festival" se uskutečnila již v roce 2008, tehdy s významným přispěním Visegrádského fondu v rámci partnerské spolupráce V-4. /Pińczów,Bystřice, Svodín, Tata/.
            Realizace projektu probíhala plynule, nicméně v průběhu realizační fáze se vyskytly problémy. Naprostou pohromou z organizačního pohledu byla pro vedoucího partnera   nepřízeň počasí, která provázela jeho hlavní aktivitu -  „Mezinárodní svatojánský folklórní festival".
 

FOTOGALERIE

 Vysílání o svatojánských oslavách - Slavnosti lásky, dokument České televize