Bystřice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Formuláře stavebního úřadu

Informace pro stavebníky

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. je stavebník, pokud staví na území s archeologickými nálezy, povinen oznámit svůj stavební záměr Archeologickému ústavu.

Provádění staveb 

Požadovaný rozsah a obsah dokumentace pro tuto fázi realizace staveb je uveden v přílohách č. 13, 14 a 16 Vyhl. č. 499/2006 Sb.

Přidělování čísla popisného/evidenčního

Popis: podle ustanovení §31, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje o přidělení čísla popisného, orientačního nebo evidenčního v samostatné působnosti obec. Podle ustanovení §31a zákona o obcích je číslo popisné/evidenční přidělováno příslušnou obcí na základě výzvy stavebního úřadu této obci (po splnění podmínek pro zahájení užívání stavby). Ze strany stavebníka tedy není potřeba u nově dokončených staveb (kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční)  podávat žádnou žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního.

Vzory pro vyplnění jednotlivých fromulářů najdete na vebových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Užívání staveb

Návrh na kolaudaci staveb

návrh na kolaudaci.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 91,35 kB

Oznámení změny v užívání stavby - formát .DOC

14-Oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 87,5 kB

Žádost o povolení zkušebního provozu stavby - formát .DOC

8242-zadost-o-zkusebni-provoz.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 56,11 kB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby - formát .DOC

13-Zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 97,5 kB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - formát .DOC

12-Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 96 kB

Ohlášení dokončení stavby (n) - formát .DOC

Ohlášení dokončení stavby MMR 2u.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 58,5 kB

Zápis staveb do registru územní identifikace adres nemovitostí (RÚIAN)

Žádost o zápis budovy do RÚIAN - formát *.doc

ruian_udaje_pro_zapis_stavebniho_objektu_obec.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 30,28 kB

Odstraňování staveb

Požadovaný rozsah a obsah dokumentace přikládané jako podklad k níže uvedeným žádostem je uveden v příloze č. 15 Vyhl. č. 499/2006 Sb.

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení - formát .DOC

15-Ohlaseni-odstraneni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 93 kB

Územní plán

Podněty k pořízení územního plánu obce (nebo jeho změny) a pořízení regulačního plánu se podávají k pořizovateli uzemně plánovací dokumentace (odbor stavebního řádu a územního plánování MěÚ Třinec) prostřednictvím zdejšího odboru výstavby včetně příloh předepsaných zákonem.

Podnět k pořízení regulačního plánu - formát .DOC

500_P10 žádost o vydání regulačního plánu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 90 kB

Návrh na pořízení územního plánu (jeho změny) - formát .DOCX

návrh na pořízení změny uzemního plánu 2024.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 91 kB
Zobrazeno 21-30 ze 30