Zawartość

Historia Bystrzycy

Historia Bystrzycy

Historia Bystrzycy

 

Wieś powstała w drugiej połowie XIV wieku jako tzw. wieś książęca. Pierwsza zmianka historyczna pochodzi z 4 maja 1423. Na rozwój wsi miało wpływ przede wszystkim rolnictwo i pasterstwo. Później także, znajdująca się w Trzyńcu, Huta Trzyniecka. (Třinecké železárny). Bystrzyca to typowa wioska podgórska, która jest rozproszona po zboczach dolin. Domy pochodzą z XIX i XX wieku.

Typowe drewniane budowle, znajdujące się w osadzie Pasieki zostały w ciągu ostatnich lat przebudowane na domki letniskowe.

Wieś powstała w drugiej połowie XIV wieku jako tzw. wieś książęca. Pierwsza zmianka historyczna pochodzi z 4 maja 1423. Na rozwój wsi miało wpływ przede wszystkim rolnictwo i pasterstwo. Później także, znajdująca się w Trzyńcu, Huta Trzyniecka. (Třinecké železárny). Bystrzyca to typowa wioska podgórska, która jest rozproszona po zboczach dolin. Domy pochodzą z XIX i XX wieku.

Typowe drewniane budowle, znajdujące się w osadzie Pasieki zostały w ciągu ostatnich lat przebudowane na domki letniskowe.

 

překlad: Magdalena Worková