Zawartość

Najbliższa okolica

W okolicy jest kilka ciekawych miejsc i zabytków, o których na pewno warto wspomnieć na tych oto stronach internetowych.

Następne informacje można znaleźć na stronach internetowych Bystrzyckiego centrum informacyjnego.
https://www.muz-ic.cz

 

 

překlad: Magdalena Worková