Content

Týdenní obrazové zpravodajství obce Bystřice

Bystřický report

ifk TV

obrazové zpravodajství zajišťuje

Teletextové zprávy byly zakomponovány do INFOTEXTU IFK TV.
Běží v celodenně na jejich kanálu, který naladíte v kabelové síti NEJ TV.

ROK 2016 - 1.1. - 31.12.2016

ROK 2015 - 4.9. - 31.12.2015