Obsah

TECHNICKÉ SLUŽBY

Typ: ostatní
specifikace činností

Útvar se nečlení

 1. správa, obnova, opravy a údržba místních a určených účelových komunikací, jejich součástí, příslušenství
 2. čištění silnic, obecních a určených účelových komunikací a jejich součástí včetně uličních vpustí
 3. čištění a údržba veřejných prostranství v obci Bystřice
 4. zimní údržba silnic, obecních a určených účelových komunikací a jejich součástí
 5. nakládání s odpady.
 6. správa, provoz, obnova, opravy a údržba veřejného osvětlení, světelné signalizace, slavnostního osvětlení
 7. správa, provoz, údržba, oprava a obnova veřejné zeleně a sadovnických a technických prvků, zahrady a silniční vegetace
 8. údržba a drobné opravy veřejné kanalizační sítě
 9. hřbitovní služby, technická správa a údržba hřbitovů
 10. provoz, údržba, obnova nemovitého majetku ve vlastnictví obce Bystřice
 11. provoz, správa a údržba komunitní kompostárny
 12. správa a údržba dětských, sportovních a relaxačních zařízení v majetku obce Bystřice
 13. opravárenská činnost pro vlastní potřebu
 14. údržba a instalace dopravního značení v obci Bystřice
 15. zaměstnávání v rámci veřejných prací a obecně prospěšných prací ve spolupráci se zaměstnavatelem
 16. skladování materiálů
 17. přípravné práce pro stavby
 18. opravy silničních vozidel a pracovních strojů
 19. provoz a údržba záchytných kotců pro opuštěná a nalezená zvířata
 20. správa a údržba plakátovacích ploch na katastru obce Bystřice
 21. spolupráce s referentem investic a životního prostředí při výsadbě a následné péči o veřejnou zeleň

Vytvořeno: 22. 11. 2018
Poslední aktualizace: 22. 11. 2018 15:22
Autor: Správce *