Obsah

Příhraniční protipožární integrovaný záchranný systém

Typ: ostatní
Projekt je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 (OPPS ČR – PR 2007-2013), registrační číslo CZ.3.22/1.3.00/09.01526 a ze státního rozpočtu České republiky.

eu loga

Jedná se o společný česko-polský projekt dvou obcí v rámci přeshraniční spolupráce, ve kterém je obec Bystřice Vedoucím partnerem projektu a Gmina Goleszów je Projektovým partnerem projektu. Základem projektu bude vytvoření 2 center (Organizačně-metodického na české a Školícího na polské straně), v rámci nichž se budou organizovat společné aktivity – nácviky rutinních postupů při hasících akcích, výcviky podle pravidel CTIF, výjezdy, simulace zásahů, sjednocení české a polské terminologie, práce s mládeží, školení, prezentace složek Integrovaného záchranného systému atd.  V rámci české části projektu bude rovněž pořízeno hasičské vozidlo pro SDH Bystřice. V dubnu a květnu příštího roku se v Bystřici uskuteční prezentace složek integrovaného záchranného systému a Mezinárodní mistrovství českých a polských dobrovolných hasičských sborů, kterému bude předcházet kvalifikace na uvedené mistrovství.

 


Vytvořeno: 9. 10. 2014
Poslední aktualizace: 9. 6. 2017 23:30
Autor: Správce *