Obsah

Stáje s překážkovými dráhami

Moderní Stáj Vitality je zaměřena na volnočasové aktivity dětí a mládeže prostřednictvím Jezdeckého klubu, krerý je zaměřen na anglické a westernové ježdění. Příjemným zpestřením může být projížďka ve sportovní bryčce v jednospřeží.

Adresa: 739 95  Bystřice 1314

Telefon: +420 734 150 972

 

Střelnice, šermírna

Jedná se o multifunkční prostor ve sportovním komplexu ZŠ Bystřice 848, který slouží pro přípravu členů Sportovního centra Bystřice - oddílu moderního pětiboje.

Adresa: 739 95 Bystřice 848

Telefon: +420 603 162 377

 

Tenisové kurty

Na území obce Bystřice se nachází několik tenisových kurtů.Většina je umístěna podél dolního koryta řeky Hluchové. Nejčastěji navštěvovanými jsou kurty v parku PZKO, kde funguje tzv. Klub Tenisa.

 

Fotbalové hřiště

Kromě dvou celoplošných fotbalových hřišť s travnatým povrchem, které používá místní fotbalový oddíl, se ve školském areálu nachází hřiště s umělým povrchem a 200 m umělohmotným běžeckým oválem. Celý objekt je veřejnosti volně dostupný.

Adresa: 739 95 Bystřice 1020

 

Sportovní hala a gymnastická hala

Součástí školského areálu je sportovní komplex, jehož dominantou je sportovní hala a gymnastická hala. Kromě výuky tělesné výchovy se zde pořádají sportovně - společenské události - plesy, koncerty, Jarní revue, soutěže, turnaje v odbíjené atd.

Adresa: 739 95 Bystřice 848

Telefon: +420 774 298 383

 

Posilovna vnitřní

V objektu Domu dětí a mládeže se nachází moderně vybavená posilovna se dvěma sály - posilovacím a aerobním. V posilovací části jsou k dispozici stroje jak na izolované posilování jednotlivých svalových partií, tak multifunkční věž a volné závaží. Aerobní část je vybavena běžeckými pásy, rotopedy a steppery.

 

Pondělí 10,00 - 20,00

Úterý: 10,00 - 16,00, 17,30 - 20,00, 16,00 -17,30 pro veřejnost zavřeno

Středa: 10,00 - 20,00

Čtvrtek: 10,00 - 16,00, 17,30 - 20,00, 16,00 -17,30 pro veřejnost zavřeno

Pátek: 10,00 - 20,00

Neděle: 15,00 - 17,00

 

Adresa: 739 95 Bystřice 106

Telefon: +420 558 995 275

 

Workoutové hřiště

Moderní workoutové hřiště bylo otevřeno v r. 2015. Zařízení je dostupné celoročně, k dnešnímu dni funguje kroužek pod odborným vedením. S ohledem na obrovský zájem a poptávku připravuje obec rozšíření hřiště o další prostor a cvičební prvky.

 

Lezecká stěna pro děti

Zcela nové sportovní zařízení. Jedná se o lezení na malé stěně, pouze do výšky několika metrů, bez jištění. Bezpečný seskok nebo ztlumení případného pádu zajišťuje molitanová dopadová plocha pod stěnou. Je to moderní volnočasová aktivita, vede děti k pozitivnímu vztahu k přírodě, rozvíjí přátelské vztahy, pevnou vůli a cílevědomost.