Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 13. zasedání ZO

USNESENÍ z 13. zasedání ZO

konaného dne 24. 6. 2016 v 15:00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 13.  zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 24. 6. 2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice


Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

 

331/13/16        Schvaluje program 13. zasedání ZO

332/13/16        Volí návrhovou komisi ve složení:     Mgr. Marcel Čmiel, Ing. Jaroslav Stošek,  p. Anna Konderlová

 

333/13/16        Určuje ověřovatele zápisu:    Mgr. Anna Kubátová, p. Věslav Szpak, náhradník: Mgr. Jitka Koždoňová

334/13/16        Bere na vědomí informace k projektové žádosti „Slezské Beskydy – Společné dědictví“ (rekonstrukce budovy kina) v rámci projektu INTERREG V A a seznámení se studií MUZ-IC

335/13/16        Neschvaluje  kupní smlouvu ev.č. 2016/03/028/Pi na koupi pozemku parc.č. 1795 – ostatní plocha, zeleň o výměře 121 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, s vlastníky nemovitosti panem ………………., bytem ………………. a s paní …………….., bytem …………… za kupní cenu za pozemek 73.280,- Kč

336/13/16        Bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně, IČ: 70969060 za rok 2015

337/13/16        Bere na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska, IČ: 65494636 za rok 2015

 

Materiály projednané bez přijatého usnesení

Zastupitelstvo obce:

-           Bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO

 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel                                                 

 

Ověřovatelé:

Mgr. Anna Kubátová                                              

p. Věslav Szpak                                                          

Datum vložení: 8. 7. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 7. 2016 0:00
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice