Obsah

Výstavba inženýrských sítí Farské

Typ: ostatní
Obec Bystřice na podzim roku 2011 zahájila výstavbu inženýrských sítí - vodovodu a kanalizace v lokalitě Farské.

logo mze

  logo kraj

 

 

 
 
Stavba je podporována ze státního rozpočtu prostřednictvím dotace Ministerstva zemědělství (vodovod a kanalizace) a z rozpočtu Moravskoslezskéhop kraje (komunikace). Jako zhotovitel stavby byla vybrána na základě soutěže o veřejnou zakázku společnost Homola a.s. z Ostravy. Přepdokládaný termín dokončení stavby je podle smlouvy o dílo konec května 2012.
Vzhledem ke skutečnosti, že část vodovodu a kanalizace je umístěna v místních komunikacích, žádáme uživatele těchto komunikací o pochopení a trpělivost při částečném omezení provozu
 

Realizací akce vznikne území připravené pro výstavbu v první etapě 14 rodinných domků a v dalších etapách pak s možností výstavby dalších cca 15 RD.

Fotogalerie z průběhu výstavby

23.11.2011 - rozšíření splaškové kanalizace
Výstavba inženýrských sítí Farské
vodovod
Výstavba inženýrských sítí Farské
25.11.2011 - splašková kanalizace
Výstavba inženýrských sítí Farské 
Výstavba inženýrských sítí Farské
15.12.2011 - výtlačný řad splaškové kanalizace
 Výstavba inženýrských sítí Farské
Splašková kanalizace
Výstavba inženýrských sítí Farské
27.3.2012 - čerpací stanice splaškové kanalizace
Výstavba inženýrských sítí Farské
3.4.2012 - rozšíření vodovodu
Výstavba inženýrských sítí Farské
Výstavba inženýrských sítí Farské
čerpací stanice splaškové kanalizace
Výstavba inženýrských sítí Farské
 


Vytvořeno: 23. 11. 2011
Poslední aktualizace: 23. 11. 2011 00:00
Autor: Správce *