Obsah

Výstavba přeložky silnice I/11 konečně zahájena

Typ: ostatní
Koncem léta letošního roku byla konečně zahájena dlouho očekávaná stavba přeložky silnice I/11, která by měla výrazně ulehčit regionální dopravě po kapacitně nevyhovujících silnicích.

Hlavním zhotovitelem stavby se podle výsledku výběrového řízení stala společnost MOTA-ENGIL-Central Europe.

Výstavba bude zahájena v září sejmutím ornice v budoucí trase komunikace. Následovat bude realizace přeložek veřejné dopravní a technické infrastruktury a pak samotná stavba. V předstihu bude provedena pasportizace místních komunikací a staveb v bezprostřední blízkosti budoucí komunikace pro pozdější posuzování negativních vlivů stavby na komunikace a budovy včetně souvisejícího rozhodování o náhradách škod způsobených stavbou na majetku třetích osob. Majitelé dotčených nemovitostí budou o termínu vstupu na konkrétní pozemek písemně informování zhotovitelem stavby. Kontaktní osobou zhotovitele stavby pro styk s občany je Ing. Martin Račanský (tel.: 777454397)


Vytvořeno: 10. 9. 2014
Poslední aktualizace: 10. 9. 2014 00:00
Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna