Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 8. zasedání ZO

USNESENÍ z 8. zasedání ZO

konaného dne 22. 9. 2015 v 15:00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 8.  zasedání zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 22. 9. 2015 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice


Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

186/08/15        Schvaluje program 8. zasedání ZO.

187/08/15        Volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Marcel Čmiel, Mgr. Jitka Koždoňová, p. Anna Konderlová.

188/08/15        Určuje ověřovatele zápisu: p. Věslav Szpak, Mgr. Roman Raszka, Náhradník: PhDr. Petr Majer.

189/08/15        Bere ne vědomí zprávu o současném stavu provozování bazénu obcí Bystřice.

190/08/15        Schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele služeb na bazénu v Bystřici.

191/08/15        Bere na vědomí plnění rozpočtu obce Bystřice za 1. pololetí 2015.

192/08/15        Bere na vědomí informaci o provozování kanalizace a čistírny odpadních vod.

193/08/15        Bere na vědomí přehled pohledávek obce Bystřice k 30. 6. 2015.

194/08/15        Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní ev. č. 2015/03/061/Pi na výkup pozemku p. č. 527 vodní plocha v k. ú. Bystřice nad Olší, za účelem úpravy vodního toku „Hluchová v km 3,950, km 0,000-2,360“ s oprávněnou LESY ČR, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451.

195/08/15        Odkádá schválení/neschválení odkupu/pronájmu kanalizační přípojky DN 200 v délce 61,2 m umístěné na pozemcích parc. č. 2432/1, 2433 a 2429/1, k. ú. Bystřice nad Olší, s paní ……………, bytem ……………..

196/08/15        Schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnických podílů ve výši id. 25/320 na pozemcích parc. č. 851/1 a 851/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Bystřice nad Olší, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Obce Bystřice.

197/08/15        Pověřuje starostu obce k uzavření a k podpisu smlouvy na bezúplatný převod spoluvlastnických podílů ve výši id. 25/320 na pozemcích parc. č. 851/1 a 851/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Bystřice nad Olší, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Obce Bystřice.

198/08/15        Bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru obce Bystřice ze dne 9. 9. 2015.

199/08/15        Odkládá schválení vydání monografie …………………………..

200/08/15        Schvaluje návrh na udělení ocenění v rámci obecní akce „Bystřice děkuje“ …………………… za dlouholetou kronikářskou činnost a získání titulu „Nejlepší kronikář ČR roku 2014“.

201/08/15        Schvaluje návrh na udělení ocenění v rámci obecní akce „Bystřice děkuje“ ……………………. za vedení volnočasových aktivit v oblasti orientálních tanců a získání prestižních ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích.

202/08/15        Schvaluje návrh na udělení ocenění v rámci obecní akce „Bystřice děkuje“ ………………………za vedení volnočasových aktivit v oblasti mažoretek „Dračice z Bystřice“ a získání prestižních ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích.

203/08/15        Schvaluje návrh na udělení ocenění v rámci obecní akce „Bystřice děkuje“ …………………………. za dlouholeté a příkladné vedení SRPŠ při ZŠ Bystřice.

204/08/15        Schvaluje návrh na udělení ocenění v rámci obecní akce „Bystřice děkuje“ fa Vitality Slezsko, s. r. o. za 7 let provozování a financování bazénu a sportoviště v obci Bystřice.

205/08/15        Schvaluje návrh na udělení ocenění v rámci obecní akce „Bystřice děkuje“ ………………………….. za dlouholetou práci pro trvalý a udržitelný rozvoj obce.

206/08/15        Schvaluje strategii čerpání a využití evropských strategických investičních fondů (ESIF) obce Bystřice 2014 – 2020.

207/08/15        Bere na vědomí informaci o dostavbě bytových domů „Na Křivé“.

                                


Materiály projednané bez přijatého usnesení

Zastupitelstvo obce:

 

 • bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO

   

   

  Starosta obce:

  Mgr. Roman Wróbel               …………………………….

   

   

  Ověřovatelé:

  p. Věslav Szpak                      …….………………………

   

  Mgr. Roman Raszka               ………………….…………

Datum vložení: 9. 11. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 11. 2015 0:00
Autor: Správce *

Samospráva

logo

Kalendář svozu odpadů

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5
6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21
22
23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice