Obsah

Alena Cienciałová


Role v org. struktuře

Odbor vnitřní správy - matrika, evidence obyvatel
Bystřice 334, Bystřice nad Olší, Patro P, dveře č. 6