Obsah

Sport spojuje generace / Sport łączy pokolenia

Typ: ostatní
Sport spojuje generace / Sport łączy pokolenia 1Jedná se o společný česko-polský projekt v rámci přeshraniční spolupráce, ve kterém je Gmina Brenna vedoucím partnerem projektu a obec Bystřice spolu se Střediskem propagace kultury a sportu obce Brenna jsou partnery projektu

V rámci projektu byly naplánovány aktivity, které podporují vzájemné poznání, navazování nových a prohlubování stávajících vztahů, zejména mezi seniory a dětmi a to na obou stranách hranice. Cílem projektu je posílení spolupráce obcí Brenna a Bystřice prostřednictvím realizace společných sportovně-rekreačních aktivit, společné propagace pohybových aktivit a myšlenky „Sportu pro všechny“ a rovněž rozšiřování sportovního zázemí obou samospráv. V Brenne byla vybudována sportovně rekreační oblast, která byla slavnostně otevřena v květnu letošního roku v rámci „Českého dne“. V červnu se v Brenne uskutečnil rovněž česko-polský den dětí. V  Bystřici byl vybudován Senior pétanque park, který byl slavnostně otevřen letos  v dubnu. V září proběhl v Bystřici workshop pro seniory z obou obcí. Tímto projektem byla rozšířena databáze sportu o novou infrastrukturu.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Chodzi o  wspólny czesko-polski projekt w ramach Współpracy Transgranicznej, w krórym Gmina Brenna jest Partnerem Wiodącym a Gmina Bystrzyca i Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna są Partneremi projektu.

 W ramach projektu były zaplanowane działania wspierające wzajemne poznawanie, nawiązywanie nowych i pogłębianie istniejących więzi, w szczególności między pokoleniem osób starszych i dzieci z obu stron granicy.  Celem projektu jest lepsze poznanie się i integracja mieszkańców Gminy Brenna i Gminy Bystrzyca poprzez realizację wspólnych działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym, wspólne promowanie aktywności fizycznej i idei „Sportu dla wszystkich“  oraz rozwijanie bazy sportowej obu samorządów. W Brennej  zbudowano  strefę sportowo-rekreacyjną, krórej uroczyste otwarcie odbyło się w maju w ramach tzw. „Dnia Czeskiego“. W  czerwcu również  w   Brennej  odbył się  Czesko-polski Dzień Dziecka. Natomiast w Bystrzycy zbudowano Senior Petanque Park, którego  uroczyste  otwarcie odbyło się  już w kwietniu. We wrześniu odbyły się w Bystrzycy warsztaty dla seniorów z obu gmin. Tym projektem została po

Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP.

logo TSLOGO EU

 

Plakát sport spojuje

 

 

                                                                         


Vytvořeno: 5. 10. 2017
Poslední aktualizace: 13. 11. 2017 07:57
Autor: Správce *